Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

Har kartfestet fartsgrenser til sjøs

Kystverket har utviklet en digital kartløsning som viser de lokale fartsbegrensningene til sjøs. Kartet er laget for å gjøre de lokale fartsforskriftene i sjø, elv og innsjø mer tilgjengelig og brukervennlig for sjøfarende.

Avgrensingen for de lokale fartsbegrensningene vises som flater i kartet og ved klikk i kartet kan en få mer informasjon om forskriften. Kartet er tilgjengelig for alle på kart.kystverket.no/fartsforskrift

– Det er i dag 94 kommuner som har fastsatt lokale fartsforskrifter i sjø, elv og innsjø. Til nå har kun et fåtall kommuner lagt inn sine fartsforskrifter i kartløsningen. Kystverket håper at flere nå vil følge etter, sier assisterende kystdirektør Per Jan Osdal.

Kartdata til fri bruk

Når samtlige kommuner som har lokale fartsforskrifter har lagt disse inn i løsningen, vil Kystverket fritt tilgjengeliggjøre disse dataene for nedlasting og på formater som muliggjør videreutvikling for tredjepart.

Hva er lokale fartsbegrensninger?

Lokale forskrifter om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø angir maks fart i det aktuelle farvannet og er fastsatt av kommunen.  Kystverket må godkjenne slike forskrifter. Alle sjøfarende må følge eventuelle lokale fartsbegrensninger til sjøs, ikke bare fritidsbåtførere.

– Kystverket anbefaler at kommunene fastsetter fartsgrenser på enten 3, 5, 8 eller 30 knop, avhengig av type farvann. Fartsgrensene vil derfor variere fra sted til sted, alt etter type farvann, sier Osdal. 

Ta hensyn!

De lokale fartsforskriftene gjelder i tillegg til den generelle aktsomhetsnormen som gjelder i hele landet og som er fastslått av den sentrale fartsforskriften § 2: ”Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.”

Kontaktpersoner:


Kommunikasjonsrådgiver Pål Are Lilleheim, mobil nr: 92687085

Overingeniør GIS, Martine Vad Almankaas (kart og geodata), mobil nr: 90796484

Siste nytt