Publisert: , Oppdatert:

Åpen høring: EUs skipsfartsstrategi

Hva er de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene for maritim sektor i Europa? Har lyse hoder i norsk maritim næring forslag til tiltak som kan styrke konkurranseevnen og veksten i skipsfartsnæringen?

Dette er noe av det EU-kommisjonen gjerne vil ha svar på, når de legger ut sin skipsfartsstrategi til åpen høring. 

EUs skipsfartsstrategi ble vedtatt i 2009 og inneholder strategiske mål og anbefalinger for den maritime transportpolitikken i EU for perioden 2009 - 2018. I strategien ligger anbefalte tiltak som skal øke konkurranseevnen og bærekraften til den maritime transportsektoren. EU gjennomfører nå en midtveisgjennomgang av strategien.

Målet med høringen er å hente inn synspunkter på den maritime transportstrategien. EU-kommisjonen er som sagt spesielt interessert i hva ulike aktører mener er de viktigste utviklingstrekkene i, og utfordringene for, maritim sektor. De ønsker i tillegg forslag til tiltak og initiativ som kan styrke konkurranseevnen og vekst i skipsfartsnæringen.

Både offentlige myndigheter og private aktører kan delta i høringen. Høringsfristen er 22. april 2015.

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2015-mts-review_en.htm

Kontaktperson for spørsmål
Trine Solevågseide
seniorrådgiver internasjonalt arbeid 
Kystverket 

99609814 / 70231103

Siste nytt