Publisert: , Oppdatert:

Kartfesting av lokale fartsforskrifter

Kystverket har fått i oppdrag å gjøre de lokale fartsforskriftene mer brukervennlige, herunder å lage et digitalt kart som skal vise fartsbegrensningene som følger av de lokale fartsforskriftene. Nå er den tekniske løsningen på plass.

Kystverket har sendt brev til kommunene og bedt dem om å legge inn sine fartsforskrifter som de har i dag i kartløsningen. Dokumentene ligger som vedlegg til høyre.

Det finnes i dag ca. 125 lokale fartsforskrifter i Norge. Lokale fartsforskrifter angir fartsbegrensninger i sjø, elv eller innsjø for en eller flere kommuner. Det finnes i dag ikke noen samlet kartbasert oversikt over fartsforskriftene. Sjøkartet skal vise fartsbegrensningene, men ikke alle er enhetlig vist her.

Kystverket har nå tilrettelagt en kartløsning som fartsbegrensningene skal legges inn i. Når fartsgrensene er lagt inn, vil kartet bli tilgjengelig på Kystverkets nettsider, og vil vise de lokale fartsbegrensningene som flater i kartet. Den nye kartløsningen vil gjøre det vesentlig lettere for brukeren å finne fram til og få oversikt over de lokale fartsbegrensningene. Kystverket håper at de sjøfarende kan ta i bruk denne kartløsningen allerede båtsesongen 2015.

Relaterte dokumenter

Siste nytt