Publisert: , Oppdatert:

NTP: Pressetreff

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor inviterer til pressetreff mandag 16. mars 2015, kl. 11.30, hos Bjørvika konferansesenter (Dronning Eufemias g. 6, Oslo). Her vil disse aktørenes sektorvise perspektiv- og stamnettutredninger bli presentert.

Til stede vil jernbanedirektør Elisabeth Enger (Jernbaneverket), fung. vegdirektør Lars Aksnes (Statens vegvesen), konsernsjef Dag Falk-Petersen (Avinor) og kystdirektør Kirsti Slotsvik (Kystverket) være.
 
Perspektiv- og stamnettutredningene er viktige grunnlagsdokumenter for det videre arbeidet med den kommende nasjonale transportplanen.
Utredningene beskriver behov og muligheter for de ulike transportartenes utvikling i et 30-års perspektiv.
Aktørene inviterer nå til offentlig debatt om den langsiktige utviklingen av infrastrukturen, før de overleverer sitt forslag til transportplan i februar 2016.
 
Kontaktperson for pressekonferansen er kommunikasjonsdirektør Sissel Faller (Statens vegvesen), som treffes på telefon 900 86 155.
 
Vel møtt!

Siste nytt