Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Skal utarbeide forprosjekt for Stad skipstunnel

Kystverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide et forprosjekt, en reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) for Stad skipstunnel.

Illustrasjon: Kystverket.
Illustrasjon: Kystverket.

− Dette er et spennende prosjekt som vi merker har fanget stor nasjonal og internasjonal interesse. For oss representerer prosjektet en ny måte å jobbe med farledsutvikling. Vi tilpasser oss og tilrettelegger farledene etter skipsfartens behov. Effektene som skipstunnelen eventuelt vil få er i tråd med Kystverkets mål om sikker og effektiv ferdsel til sjøs, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.  

− Samferdselsdepartementet har nå bedt Kystverket om å utarbeide et forprosjekt om Stad skipstunnel. Dette er en del av arbeidet med et forslag som kan legges fram for Stortinget, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdelsdepartementet.

I januar i år leverte Kystverket sluttrapporten for forundersøkelsen til et forprosjekt for Stad skipstunnel, inkludert risikoanalyser, en gevinstrealiseringsplan og et driftskonsept. På bakgrunn av forundersøkelsene er det nå besluttet å gå videre med det store tunnelalternativet i forprosjektfasen. I budsjettet for 2015 er det bevilget budsjettmidler for å gå videre med prosessen i et forprosjekt.

Når forprosjektet er fullført skal det gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2). Når kvalitetssikringen foreligger, kan det legges fram en beslutningssak for Stortinget.

Stortinget har i siste periode av Nasjonal transportplan 2014-2023 satt av 1 milliard kroner, øremerket Stad skipstunnel.

Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.

Kontaktpersoner i Kystverket:

Sjefingeniør Jarle Strand, mobil: 99 26 29 36
Avdelingsleder Terje Andreassen, mobil: 40 06 94 64

Les pressemeldingen fra Samferdelsdepartementet.

Les mer om prosjektet Stad skipstunnel: www.kystverket.no/stadskipstunnel

Se bilder og film fra prosjektet Stad skipstunnel her.

Siste nytt