Publisert: , Oppdatert:

Planla Tanzanias vei til god oljevernberedskap

Da Kystverket møtte myndighetene i Tanzania sist uke, ble felles aktiviteter både der og her i Norge planlagt. Besøket er et ledd i Norads Olje for Utvikling-program.

Kystverket skal i 2015 gjennomføre flere aktiviteter i Tanzania som en del av Norads program Olje for Utvikling.

- For å planlegge aktivitetene i detalj, gjennomførte vi møter med myndigheter i Tanzania 4. og 5. mars, sier senterleder for Kystverkets Beredskapssenter, Helge Munkås Andersen.

Planlegger norgesbesøk

Allerede i uke 19 i år kommer en delegasjon fra Tanzanias National Maritime Oil Spill Coordinating Commitee (NMOSCC) til Norge for å se hvordan vi har organisert vår oljevernberedskap og observere øvelse Helgeland.

- I tillegg til møter med Kystverket vil NMOSCC også besøke Interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA) og Samferdselsdepartementet, sier Munkås Andersen.

Det er IUA Vestfold som vil få offisielt besøk.

Målet er god beredskapsplan

- Videre planlegges det at Kystverket skal fasilitere en Table-top øvelse med Tanzanias beredskapsplan som tema. Det vil skje i juni og bli fulgt opp av en større øvelse på høsten, sier senterlederen.

Les mer om hvordan Kystverket eksporterer oljevernberedskap til land i utvikling.Fakta

Olje for utvikling (OFU)

Ble etablert i 2005

Deler de norske erfaringene innen petroleumsforvaltning

Samarbeider med 18 land, hvorav åtte er hovedsamarbeidsland

Har et årlig budsjett på om lag 300 millioner kroner

Koordineres og kvalitetssikres av Ofu-sekretariatet i Norad

Her kan du lese om arbeidet i Libanon, og hvordan Norge bidro til å sikre miljøet for fremtidige generasjoner i Vietnam.

Kilde: Norad.no

Siste nytt