Publisert: , Oppdatert:

Tilbringertjenesten los på sjø – anbudsdokumentene sendt ut

Kystverket har nå invitert 22 kvalifiserte tilbydere til å inngi tilbud i anbudskonkurransen "Tilbringertjenesten los på sjø".

Dokumentpakken som er sendt ut til de 22 leverandørene består av konkurransegrunnlag del I og del II. Kravspesifikasjonen er delt i to; en generell del som omhandler hele tjenesten, samt en mer detaljert beskrivelse av de syv losoldermannskapene hvor lokale forhold er beskrevet.

De prekvalifiserte leverandørene er: Start Up 306/RS, AOM, Bjørn Vold AS, Boreal Transport Nord, Bukser og Bergning, Florø Losbåt, Florø Skyssbåt, Fjord1, Flybåten, Fonnes, Boreal Maritime, Norsk Lostransport, Grieg Logistics, Gulen Skyss, Havskyss, Karitind, Northshore, N-O-S, Rødne, Torghatten, Vidar Hop Skyssbåter og West Sea Shipping.

Leverandørene vil nå bli invitert til en leverandørkonferanse over påske. Deretter har leverandørene frist frem til 7. august for å levere tilbud. I etterkant av dette vil Kystverket avholde forhandlinger, og det tas sikte på å signere kontrakt eller beslutte egenregi i løpet av oktober/november.

Siste nytt