Publisert: , Oppdatert:

Trafikkstatistikk for 2014

Kystverkets trafikktall for 2014 viser at det i fjor var rapportert over 6400 flere seilaser med farledsbevis og 650 flere losoppdrag enn året før.

Den lospliktige trafikken for 2014 var 6,6 prosent høyere enn i 2013 med over 7000 flere seilaser.

Økningen i den samlede lospliktige trafikken fra 2013 til 2014 er åtte prosent blant offshore fartøy og spesialfartøy, 86 prosent blant passasjerskip, og 40 prosent blant fiskefartøy.

Det har vært en reduksjon på tre prosent i antall seilaser med tankskip, mens trafikk med lasteskip var tilnærmet lik i fjor som i 2013.

Den store økningen i antall seilaser med farledsbevis og blant passasjerskip (spesielt ferjer i utenriksfart) kommer av en mer komplett registrering av seilaser med farledsbevis.

Se hele trafikkstatistikken her.

Siste nytt