Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Møtte sikringsledere i havner

Kystverket avholdt i oktober samling for sikringsledere i havner i Midt-Norge. Tema som sikringsplan, opplæring, intern revisjon, visitasjon og gjennomsøking stod på agenda. Over 100 engasjerte sikringsledere deltok.

Formålet med de årlige sikringsledersamlingene (PFSO) er å informere sikringsledere om nyheter og ta opp aktuelle tema basert på tilbakemelding fra havneanleggene. Samlingene skal også være et sted for erfaringsutveksling og utfordringer både mellom de ulike havneanleggene og Kystverket som havnesikringsmyndighet.

Møtet ble avholdet både i Ålesund, Kristiansund og Trondheim. Deltakerne fikk blant annet tips til øvelser og driller, informasjonsbrosjyrer, plakater og infofoldere til bruk i opplæringsarbeidet. Evalueringen fra årets samling viser at de hadde god nytte av samlingen og utdelt materiell. Kystverket Midt-Norge har også fått gode tips til fremtidige tema til neste samling, samt innspill til ønskelig materiell og fokusområde i havnesikringsarbeidet. Tilsvarende samlinger avholdes også i Kystverkets andre fire regioner. 

Fakta

Siste nytt