Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Ny leverandør av tilbringertjeneste for los

Tilbringertjenesten blir billigere med like god servicegrad for næringen. Det er konklusjonen når resultatet for konkurranseutsetting av Kystverkets tilbringertjeneste for los på sjø nå er klart. Det er selskapet Buksér og Berging AS som nå tildeles 10 års kontrakt for å bringe norske loser til og fra losoppdrag.

– Regjeringen ga Kystverket i oppgave å konkurranseutsette tilbringertjenesten for å spare kostnader for skipsfartsnæringen. Det har vi fått til, konkluderer kystdirektør Kirsti Slotsvik (bildet). Kirsti Slotsvik

Lostjenesten i Norge er per i dag 100 % brukerfinansiert. Med valgt leverandør, kan den maritime næringen på sikt se frem til en årlig besparelse på nærmere 25 millioner kroner per år.

– Vi vet at dette er en krevende omstilling for våre ansatte. Alle fast ansatte losbåtførere får tilbud om fast stilling hos Buksér og Berging, noe vi er godt fornøyd med, sier kystdirektøren.            

– Buksér og Berging tegner til å bli en god og operativ samarbeidspartner til å videreutvikle tilbringertjenesten for fremtiden. Det er en solid og profesjonell maritim aktør som har fokus på både kvalitet og miljø i sitt arbeid. Buksér og Berging har gode systemer for miljøstyring, energieffektivisering og sikkerhetsstyring, sier hun. 

En grundig anbudsprosess har pågått siden april 2014. Mange leverandører konkurrerte om å få drive tilbringertjenesten. Kontrakten var delt inn i sju geografiske områder, der leverandørene kunne gi tilbud på ett eller flere områder. Siden videre drift i Kystverket var et alternativ, har det vært ekstra viktig å sørge for troverdighet i prosessen. Kystverket har i samråd med DNV GL gjennomført evalueringen av de innkomne tilbudene. Eksterne konsulenter har også vært brukt til å evaluere og fastsette pris på den eksisterende losbåttjenesten.

Norsk losforbund mener at sikkerheten til losen er godt ivaretatt i tilbudet fra valgt leverandør.
– Vi er overbevist om at BB vil bli en god samarbeidspartner til losene i kontraktsperioden, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Losforbund, Johannes Sivertsen.

Buksér og Berging skal betjene dagens losbordingsfelt og skal levere minst samme høye nivå av service og sikkerhet som Kystverket leverer i dag. Losbåtflåten overtas av leverandøren i sin helhet. Gjennom et nybyggingsprogram vil flåten fornyes med ti nye losbåter i løpet av kontraktsperioden. Overtakelse skjer gradvis fra den 1. april 2016 ved at leverandøren starter drift av losbåttjenesten i Oslofjorden losoldermannskap. Den vil fortsette trinnvis og være fullt utrullet innen 1. juni

– Siden ny leverandør overtar både mannskap og fartøy, forventer vi at overgangen til ny leverandør av tilbringertjeneste på sjø vil gå smidig, avslutter kystdirektøren.  

Siste nytt