Publisert: , Oppdatert:

Ny samarbeidsavtale mellom Kystverket og Strålevernet

Kystverket og Strålevernet har signert en ny samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er å styrke koordineringen mellom etatene innen beredskap, og å skape forutsigbarhet i samarbeidet.

Avtalen skal avklare ansvarsfordelingen og sikre dialog og samarbeid ved hendelser hvor begge etater kan bli involvert, slik at etatene er forberedt til å håndtere situasjoner hvor det er fare for radioaktiv forurensning. Den nye avtalen erstatter samarbeidsavtalen fra 17. oktober 2013. 

Videre skal avtalen sikre informasjonsutveksling mellom Strålevernet og Kystverket ved transport av radioaktivt materiale og ferdsel av reaktordrevne fartøyer langs Norskekysten. 

Kystverket er medlem i Kriseutvalget for atomberedskap (KU). De senere årene er det blitt stadig flere transporter av radioaktivt materiale og økt ferdsel av reaktordrevne fartøyer langs norskekysten. Det er derfor viktig å fortsette det gode samarbeidet mellom Kystverket og Statens strålevern. 

Tekst: Statens strålevern

Siste nytt