Publisert: , Oppdatert:

Spesialtrente brannfolk testet samarbeid, kunnskap og utstyr

De er vår slagkraft ved en alvorlig kjemikaliehendelse langs norgeskysten. Torsdag måtte mannskap og utstyr stå sin prøve i Oslofjorden da brannfolk fra Oslo og Bergen brann- og redningstjeneste øvde med Kystverket.

Tenk deg at det har oppstått en alvorlig kjemikalielekkasje om bord på et tankskip ankret opp utenfor Esso Slagentangen i Tønsberg. Det er ikke akutt fare for liv og helse, men en lekkasje kan true liv i og rundt fjorden.

Dersom det skjer, går alarmen og varsler de nasjonale Redningsinnsats til sjøs (RITS) kjemikaliestyrkene i Oslo og Bergen.

Disse styrkene består av spesialtrenet personell, og de øvde nettopp på en slik situasjon denne uka i Oslofjorden. Det ble øvet på å entre havaristen fra Sea King søk- og redningshelikopteret til 330 skvadronen til Luftforsvaret, og ved hjelp av en taktisk entringsstige.

Her kan du se flere bilder fra øvelsen.

Testet på samarbeidØystein Tviberg, Bergen Brannvesen
– Hovedmålet er samvirke mellom myndigheter og vår felles sparringspartner Oslo Brann- og redningsetat, og test av utstyr og logistikk, sier Øystein Tviberg, øvelsesleder fra Bergen Brann- og redningsetat (bildet). 

– Erfaringene fra øvelsen er gode, vi ser viktigheten av godt samarbeid mellom etatene, og mellom eksterne redningsressurser som Kystverket, Kystvakta og så videre, sier han.

Trenger nye drakterNicklas Helgstrand

Nicklas Helgstrand (bildet til høyre) er øvelsesleder fra Oslo Brann- og redningsetat. Han er fornøyd etter vel blåst øvelse, også med at forbedringspunkter er avdekket.

– Vi har fått øvet utstyr og mannskap, fremfor alt logistikken. Vi har sett små og store punkter for forbedring, blant annet draktene våre – vi må kjøpe nye, sier han.

– Kystverket er motoren i øvelsesvirksomheten, og legger til rette for øvelsene. Slik kan vi kvalitetssikre kunnskap og utstyr for optimal innsats ved en hendelse, legger Helgstrand til.

Kystverket har en koordinerende rolle på landsbasis ved en kjemikaliehendelse til sjøs, legger forhold til rette, og sørger for at beredskapen er optimal.

Samarbeid er nøkkelen

– Ved en større hendelse til sjøs trenger vi både folk fra Bergen og Oslo, derfor er det essensielt at de får trene sammen. Vi har avdekket noen forbedringspunkter, men erfarer at øvelsen i sin helhet har vært en suksess.Lars Petter

– Det jeg har observert i dag, gjør meg trygg på at vi har en profesjonell og kompetent Rits-kjemikaliestyrke gjennom brannmannskapene i Bergen og Oslo, sier Lars Petter Wilson fra Kystverket (bildet).

– Kystvakta og 330 skvadronen (Sea King), er nøkkelen til at vi kan løse oppdraget på en realistisk måte, både under øvelsen og ved en skarp hendelse, legger han til.

Her er deler av Rits-styrken, med kjemikalier som spesialfelt, samlet:

Samlebilde

Fakta

RITS:

For å yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø har staten inngått avtale med syv brannvesen med særlig kompetanse og trening for bistand til skip.

Du kan lese mer om Rits her.

DSB og Kystverket ble i 2011 enig om å se på muligheten for at RITS også kan ivareta beredskap for Kystverket relatert til kjemikalieberedskap. Det ble nedsatt en pilot med Oslo brann-og redning og Bergen brannvesen, med målsetting om å være effektiv innen utgangen av 2011.

Det er hovedredningssentralene som anviser RITS-innsats. I tillegg til RITS-korps er det er flere brannkorps med omfattende sjøbasert aktivitet som har bygget opp beredskap for å møte det lokale risiko- og sårbarhetsbildet, men som ikke har en særskilt avtale med staten.

Kilde: DSB

firing fra helikopter

Siste nytt