Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Behov for fortsatt utvikling av oljevernberedskapen

Nedbemanning i oljesektoren påvirker ikke behovet for å jobbe fokusert med forskning og utvikling av oljevernteknologien. Dette var en av konklusjonene etter en paneldiskusjon med representanter fra oljeindustrien, Forskningsrådet, og beredskapsmyndigheter på kommunalt og statlig nivå. Arenaen var Kystverkets årlige nasjonale beredskapsseminar denne uken.

I forkant av paneldiskusjonen fikk de om lag 200 deltakerne på seminaret presentert rapporten ”Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden?”. Rapporten som ble levert til Samferdselsdepartementet tidligere i år, er laget av et regjeringsoppnevnt utvalg av private og offentlige aktører som har en rolle innenfor oljevernberedskap. Det mest sentrale i rapporten er anbefalingen om å gjennomføre 16 konkrete tiltak for å sikre en fremtidsrettet oljevernberedskap.

Fortsatt behov for forskning

Etter presentasjonen ble det åpnet for innspill og spørsmål til panelet som besto av sentrale bidragsytere til rapporten. Ett av tiltakene som anbefales i rapporten et nytt 5-årig forsknings- og utviklingsprogram innen oljevernteknologi. Paneldeltakerne mente at dagens utfordringer i oljeindustrien ikke endrer behovet for fremtidsrettet satsning på oljevernteknologi og beredskap.

- Vi ønsker oss et eget forskningsprogram innen oljevern, konstanterte Andreas Q. Nielsen fra Norges Forskningsråd.

Vil ha oljevernforumet på plass

Leif Kvamme fra Nofo har klare meninger om anbefalingene, og hva som bør prioriteres.

- Den viktigste anbefalingen fra oljevernrapporten som bør innfris er anbefaling 6, som handler om kommunenes beredskap, mens det som bør innfris først er etableringen av et oljevernforum, sier han.

Fakta

Disse ga svar om norsk oljevern, og utvalgsrapporten:

Paneldebatt Forskningsrådet

Andreas Q. Nielsen, Forskningsrådet

Nofo

Leif Kvamme, NOFO 

Einar Flogeland

Einar Flogeland, IUA Vestfold

Norsk olje og gass Egil Dragsund

Egil Dragsund, Norsk olje og gass

Johan Marius Ly, Kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt