Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Forenkler søknader om farledsbevis og dispensasjoner

Søknader om dispensasjon fra losplikt og enkle farledsbevis blir nå behandlet digitalt gjennom SafeSeaNet Norway. De nye funksjonene i meldingssystemet forenkler og effektiviserer saksbehandlingen i lostjenesten.

Sjøfarende trenger derfor ikke vente på svar fra saksbehandler for å få innvilget søknad. Dersom søknaden oppfyller visse kriterier kan systemet på egen hånd behandle og svare på søknaden. 

Automatisk saksbehandling

Det er kun enkelte typer søknader om farledsbevis, eksempelvis noen søknader om fartøysendringer, som nå kan behandles automatisk via skipsfartens meldingssystem SafeSeaNet Norway.

Den automatiske saksbehandlingen utsteder farledsbevis, oppretter faktura, arkiverer søknadsdokumentasjon, farledsbevis, transaksjonslogg, vedtaksbrev og utarbeider statistikk over innvilgede fartøy.  Søkeren sender søknad og mottar svar via meldingssystemet SafeSeaNet Norway. En saksbehandler hos Kystverket kvalitetssikrer i etterkant at systemet har behandlet søknaden korrekt.

Enhetlig praksis

Også søknader om dispensasjon fra losplikt blir nå behandlet via SafeSeaNet Norway. For sjøfarende blir denne funksjonen synlig etter at man har lagt inn losbestilling. Via systemet blir søknad om dispensasjon automatisk sendt videre til losoldermannen i det aktuelle området, som da behandler søknaden via SMS. Deretter sendes søknaden videre til Kystverkets forvaltning som fatter endelig vedtak, også via SMS. Søkeren mottar deretter et automatisk svar på e-post.

Tidligere ble hver søknad om dispensasjon sendt og behandlet via telefon eller e-post direkte av losoldermannen i det aktuelle området. Innføringen av automatisk behandling av dispensasjonssøknader gjennom SafeSeaNet Norway forenkler og effektiviserer denne saksbehandlingen, samtidig som det gir en mer strømlinjeformet og enhetlig praksis i saksbehandlingen. 

Får raskere svar

– Overgangen har ført til en mye bedre hverdag, spesielt for losoldermennene som nå slipper å bli oppringt til alle døgnets tider. Saksbehandlingen har blitt raskere og mer sporbar, samtidig som kvaliteten har blitt høyere. Med det nye systemet vil vi også kunne ta ut bedre statistikk på de ulike dispensasjonene som innvilges og avslås, opplyser seniorrådgiver Tommy Haugsnes i Kystverket.

– Vi har i praksis fått en liten ”robot” i saksbehandlingssystemet vårt som på egen hånd behandler enklere saker. Det betyr at saksbehandlingstiden generelt vil bli enda bedre, og for noen spesielle typer søknader vil det kun ta et par minutter, legger seniorrådgiver Sten Terje Falnes til.

Fakta

Søknader om endring av fartøy i farledsbevis blir automatisk behandlet dersom følgende kriterier er tilfredsstilt:

  • Søknaden omhandler bare et enkelt fartøy og ingen områder,
  • Farledsbevisinnehaver fra før  minst ett fartøy av tilsvarende lengde (+- 30m) og type,
  • Farledsbevisinnehaver har ingen ubetalte faktura,
  • Det er mer enn 90 dager siden du sist fikk behandlet en søknad,
  • Kystverket kan ”angre” på behandlingen i 3 uker etter at søknaden ble behandlet.

Siste nytt