Publisert: , Oppdatert:

Tanzania viste godt pågangsmot for oljevern i Dar Es Salaam

Det oppstår en lekkasje fra en oljelastebøye med rørledninger inn mot stranda i Dar Es Salaam. Disse forsyner store deler av Tanzania og naboland med olje. Hvordan skal dette håndteres? Det var scenario da Kystverket observerte og veiledet ved landets første store oljevernøvelse.

Kystverket veiledet da den første oljevernøvelsen ble gjennomført av myndighetene i Tanzania, et resultat av pågående kompetanseoverføring mellom Norge og Tanzania.

– Det er gledelig å se hvor interesserte myndighetene i Tanzania har vært i gjennomføringen av denne øvelsen, sier Helge Munkås Andersen, som er leder for Kystverkets Beredskapssenter. Vel hjemme i Norge igjen fra oppholdet i Tanzania, deler han sine inntrykk.

Her kan du se flere bilder fra Tanzania.

Norad-prosjektet Olje for utvikling (Ofu) er et naturlig satsingsområde for Kystverket. Kompetanseoverføring fra Norge etter 40 år med oljevernarbeid gir utviklingslandene bedre forutsetninger for å kunne bygge en beredskap mot akutt forurensning.
– Vi var tydelige på at vår rolle kun var å legge til rette og gi råd, dette var Tanzanias egen øvelse, understreker Munkås Andersen.

Observerte norsk øvelse i mai
Han forteller at SUMATRA (Surface and Marine Transport Regulatory Authority), som har ansvar for beredskap mot akuttforurensing i Tanzania, har gjennomført to skrivebordsøvelser som et ledd i å iverksette deres nasjonale beredskapsplan for oljevern. Dette har skjedd i samarbeid med Kystverket.

I etterkant av disse øvelsene var de på besøk i Norge i mai 2015 og fikk se hvordan Kystverket gjennomførte en øvelse i miljøsårbare områder.
Dette var bakgrunnen for at de selv skulle planlegge og gjennomføre øvelsen i Tanzania i uke 42.
– Tanzania har lite utstyr og ingen faktisk opplæring i bruken av det, men de gikk løs på oppgaven med godt pågangsmot, sier lederen av Beredskapssenteret.

Vurderte helse- og sikkerhetsrisiko
I Tanzania deltok rundt 50 personer på øvelsen, som omfattet en strandrenseøvelse og en sjøgående øvelse. Tre fartøy gjennomførte aktiviteter i nærheten av oljelastebøyen og i strandområdet innenfor denne.
Kystverket stilte med rådgivere både i den sjøgående delen av øvelsen og ved strandrenseøvelsen. Kystverket hadde også rådgivere som fulgte Tanzanias nasjonale aksjonsleder under øvelsen.

– Det ble spilt at olje ville drive inn på strendene innenfor lastebøyen. Dette er et miljøsårbart område som ligger rett utenvor Dar Es Salaam. Deltakerne fikk i oppgave å vurdere helse- og sikkerhetsrisiko ved en strandinnsats, samt planlegge for en strandrenseoperasjon på stranda. Til tross for begrenset kunnskap om denne type operasjoner gjorde deltakerne en veldig god jobb. De utarbeidet gode planer som kan være et godt grunnlag for en innsats i samme område i fremtiden, sier seniorrådgiver Ole Kristian Bjerkemo (bildet til høyre), som er ansvarlig for det internasjonale arbeidet Kystverket gjør på beredskapsområdet.

Kystverkets delegasjon ved øvelsen konkluderer med at den viser behovet for mer grunnleggende kunnskap, samt behovet for å øve mer. Erfaringene vil vi dra nytte av i det fremtidige beredskapsarbeidet i Tanzania i årene som kommer.

Fakta

Olje for utvikling (OFU)

Ble etablert i 2005

Deler de norske erfaringene innen petroleumsforvaltning

Samarbeider med 11 land

Har et årlig budsjett på om lag 260 millioner kroner

Koordineres og kvalitetssikres av Ofu-sekretariatet i Norad

Her kan du lese om arbeidet i Libanon, og hvordan Norge bidro til å sikre miljøet for fremtidige generasjoner i Vietnam.

Kilde: Norad.no

Siste nytt