Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Sponsing av målebåt en suksess

For tre år siden inngikk Kystverket en avtale med Kartverket som skulle sikre kapasitet innenfor sjømåling og prosessering. Investeringen har gitt gode resultater.

Kystverket og Kartverket har i mange år vært strategiske samarbeidspartnere i arbeidet for en bedre og tryggere sjøvei. I januar 2014 sto en ny sjømålingsbåt klar. Kystverket finansierte og eier fartøy og utstyr, mens Kartverket bemanner og drifter.

– Det var en ukonvensjonell vri at én etat betalte for utstyr til en annen, men Kystverket har stort behov for oppmålingsinformasjon, og Kartverkets kapasitet var ikke tilstrekkelig, forteller sjefingeniør i Kystverket, Jarle Strand. 

Tett samarbeid
Båtdåpen markerte starten på en ny samarbeidsavtale til nytte for norske havner og farleder. Avtalen hadde som mål å sikre Kystverket tilgang til Kartverkets måle- og prosesseringstjeneste. Nøyaktig informasjon om sjødybder og topografi på sjøbunnen, brukes både i planlegging av utbedring av farleier og fiskerihavneprosjekter, og til oppmåling under og etter ferdig utført anlegg. 

– Var ikke nødvendig informasjonen tilgjengelig, kunne vi tidligere ende med å vente lenge på oppmåling og publisering av dataene i digitale sjøkart. Og ventetid koster penger. Nå er ventetiden sterkt redusert, sier Strand. 

Konstant behov 
Avtalen skal sikre oppålingstjenester innenfor utbyggingsområdet, og kan i utgangspunktet ikke benyttes innefor andre områder. Skipperen på Anda, Tor Jan Meek kan bekrefte et stort behov: - Behovene for nye måleoppdrag meldes jevnt og trutt fra ulike deler av Kystverket. Vi jobber utelukkende med oppmåling for Kystverket. 

Velutrustet
Båten Anda er ikke mer enn 11 meter lang, men den har det nyeste som finnes av teknisk utrustning til de oppgavene den skal ha – både når det gjelder posisjonering, multistråleekkolodd og bevegelsessensorer. Skipper på båten Anda er svært fornøyd med båten. – Den har det mest avanserte måleutstyret i hele Kartverket, forteller han. 
– Investeringen har gitt oss rask og god tilgang på dybdeinformasjon nødvendig i Kystverkets arbeid. Den har vært med på å øke fremdriften og sikkerheten i oppmålingsarbeidet langs norskekysten, forteller sjefingeniør i Kystverket, Jarle Strand. Slik har avtalen vært svært vellykket. 

Bedre digital infrastruktur
Avtalen mellom Kystverket og Kartverket sikrer rask sjømåling og prosessering av data. Bare seks uker etter sjømåling, av for eksempel utdyping av farleder, skal nye dybdeforhold være kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs) og være tilgjengelig i offisielle sjøkart, lover  direktør Evert Flier ved Kartverkets sjødivisjon. 

– Dette arbeidet er svært viktig for alle kystkommuner, og bidrar til å forbedre den digitale infrastruktur i den norske kystsonen. En god digital infrastruktur er en forutsetning for all bærekraftig aktivitet i kystsonen, sier Flier.

Fortsatt udekte behov 
Det har fremkommet ønske fra flere hold i Kystverket om å benytte denne avtalen også til andre deler av sjømålingsarbeidet, men dette er noe Kystverket ikke ønsker: Samfunnsoppdraget med oppmåling ligger hos Kartverket.

Fakta

Siste nytt