Publisert: , Oppdatert:

Statsbudsjettforslag: Et femte Kystverkmuseum

I forslaget til Statsbudsjett for 2016 legges det opp til å innlemme Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS i Kystverkmusea.

Kystverkmusea er et nettverkssamarbeid mellom fire selvstendige museer; Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord.

Ved å innlemme Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark i Kystverkmusea vil man ha en del av nettverket lokalisert i alle Kystverkets regioner. I den nordligste regionen er mye av Kystverkets infrastruktur svært fremtredende i landskapet og betydningsfull både historisk og i samtiden.

– Museene for kystkultur og gjenreisning har et ypperlig utgangspunkt for å fylle rollen som etatsmuseum for Kystverket. Museene har mye kunnskap om etaten. Gamvik museum driver formidlingsarbeid på Slettnes fyr hver sommer, og Berlevåg havnemuseum tar for seg havneutbygging, fortelller museumsdirektør Arvid Bye.

Kystverkmusea skal være kompetansesenter for dokumentasjon og formidling av etatens historie. Museene har hele etatens virkefelt som ansvarsområde: Fyr- og merketjenesten, lostjenesten, havneutbygging, moderne trafikkovervåking og beredskapstjenester.

Siste nytt