Publisert: , Oppdatert:

Telemark vil unngå økonomisk smell om de rammes igjen

- Ved å delta på økonomiseminaret får vi muligheten til å være bedre beredt om vi igjen skulle bli rammet av en større hendelse med akutt forurensning, som Full City.

Morten Meen Gallefos (til høyre) og Jan Kristoffersen fra IUA Telemark.
Morten Meen Gallefos (til høyre) og Jan Kristoffersen fra IUA Telemark.

Det sier Morten Meen Gallefos, som er leder av Telemark IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning). Han deltok denne uka på Kystverkets økonomiseminar sammen med sin kollega Jan Kristoffersen, rådgiver i IUA Telemark i tillegg til flere fra merkantilgruppa der.

IUA og kommuner fra hele landet er representert ved seminaret, som teller over 50 deltakere. Her gis viktig informasjon om hvordan kommunene kan være beredt, også på den økonomiske siden, dersom de blir rammet av en stor uønsket hendele med akutt forurensing.

Erfarte hva en aksjon kan koste

– I 2009 fikk IUA Telemark hendelsen med Full City langs vår kystlinje. Vi representerte de mest skadelidende kommunene. Det utløste en omfattende oljevernoperasjon med over 18.000 dagsverk involvert, i tillegg til at mange ulike organisasjoner deltok i innsatsen, forteller Meen Gallefos.

Han forteller at erfaringer fra denne hendelsen viser at man må være oppdatert på lover, regler og ikke minst økonomihåndteringen.

– Det er strenge krav til dokumentasjon, og mye av dette kan være definert i forkant og avklart slik at når en hendelse oppstår så er man mest mulig forberedt.

Økonomi har høy prioritet

De to deltakerne ser på det som svært positivt at Kystverket arrangerer økonomiseminar, ikke minst fordi det også bidrar til erfaringsutveksling med andre kommuner/IUA-regioner.

– Beredskap knyttet til økonomi har høy prioritet i vår IUA-region, understreker IUA-lederen.

Ved seminaret presenterte Meen Gallefos hvilke erfaringer IUA Telemark hadde knyttet til helse, miljø og sikkerhet under Full City-aksjonen.

(Saken fortsetter under bildet)


- Deltakerne har alt å vinne på å holde seg oppdatert på regelverk og dokumentasjonskrav, sier Lill Veronika Benjaminsen. Foto: Kystverket

Blir oppdatert på regelverk

Seniorrådgiverne Wenche Sletterød Stenvang og Lill Veronika Benjaminsen er ansvarlige for innholdet i programmet ved økonomiseminaret.

Her blir deltakerne blant annet oppdatert på endringer i anskaffelsesregelverket, samt regler og rutiner i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet under forurensningsaksjoner.

– Deltakerne får også vite hva som er spesielt viktig på HMS-området, og hvilke dispensasjoner som kan bli gitt fra Arbeidsmiljøloven i en eventuell aksjon, sier Benjaminsen.

Fakta

Økonomisamling for beredskapspersonell

Kystverket har også i år valgt å legge den årlige økonomisamlingen som en forlengelse av det nasjonale beredskapsseminaret mot akutt forurensning.

Økonomisamlingen er forbeholdt personell i kommuner/IUA, som vil ha en rolle i forhold til håndtering av økonomi under statlige aksjoner.

Presentasjoner fra økonomisamlingen finner du dokumentene til under her, mens du finner presentasjonene fra Beredskapsseminaret 2015 her.

Relaterte dokumenter

Siste nytt