Publisert: , Oppdatert:
- Ruben Alseth

Vellykket Kyst- og havnekonferanse 2015 – tross uvær i nord

Det meldes om fornøyde deltakere i etterkant av Kyst- og havnekonferansen 2015 i Honningsvåg. I et velfylt program var det prominente talere og fremtredende personer fra en bransje i rask utvikling. Temaet for årets konferanse var infrastruktur og samferdsel, havovervåking og beredskap, samt havne- og næringsutvikling.

  • Presentasjonene fra konferansen kan lastes ned fra feltet "Realterte dokumenter" til høyre på siden.  

Som seg hør og bør i den velkjente revy-byen Honningsvåg åpnet konferansen med et kulturelt innslag, da Kyst- og havnekonferansen 2015 ble arrangert 29. og 30. september. Skoleelever fra Honningsvåg skole utførte vakker sang i samspill med blant andre dirigent Birgit L. Johansen og Thor Tuv (90 år) på trekkspill.

Etter at regiondirektør Frode Kjersem ønsket alle velkommen, holdt Nordkapp-ordfører Kristina Hansen en åpningstale med klare forventninger om utbygging av infrastruktur i nord. Deretter var det klart for den faglige biten.

Framtidsutsikter

Først ute var Ottar Ostnes, nytilsatt ekspedisjonssjef i Samferdelsdepartementet, som fortalte om utfordringer og prioriteringer fra departementets side. Ostnes ville derimot ikke røpe bevillinger eller kommentere budsjettet i ny Nasjonal Transport Plan (NTP).
Tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, bidro også med sine fremtidsutsikter for Kystverket frem mot 2050. Gjennom et kanonforedrag delte den humoristiske og veltalende Ludvigsen sitt fremtidssyn på Kystverket, der han blant annet langt på vei støttet Kystverkets egne konklusjoner i deres perspektivanalyse.

Ludvigsen ønsker bedre samhandling og koordinering for å få ønsket regional utvikling i nord. Kommuner, havner og reguleringsmyndigheter ble alle oppfordret til å spille på lag med hverandre.

– Man må tenke utenfor grensene av sin egen havn (…) Altfor mange av havnene er bygd for gårsdagens behov. Man må tenke regionalt. Brenn de gamle prioriteringslistene og fokuser mot fremtidens behov, resonnerer den tidligere statsråden.
Før han legger til – med anerkjennende blikk og latter fra salen som respons:

– Kystverket er det eneste verket jeg er glad i.

Fra veg til sjø

Infrastruktur og samferdsel ble behørig omtalt og diskutert gjennom forelesere og bidrag fra blant annet NTP-sekretariatet, Statens Vegvesen og Avinor. Et felles ønske om mer gods fra veg til sjø fremsto som en rød tråd i disse innleggene. Thorkel Askildsen, seniorrådgiver ved Kystverkets hovedkontor, kom med følgende faktaopplysning:

– Ved forbud mot all langtransport på vei kunne man overført 23 millioner tonn fra veg til sjø. Det utgjør om lag 5000 lastebiler daglig, hevdet han vel vitende om utfordringene det ville medført.

– Beredskap er viktig

Havovervåkning og beredskap utgjorde størstedelen av agendaen første dag av konferansen. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør for Kystverket, åpnet med å fortelle om Kystverkets strategi for beredskap i nord.

 – Beredskap er viktig – fordi det er porten til Polhavet. 80 prosent av all skipstrafikk foregår i norsk område i Arktis. Dette utgjør et stort ansvar for oss som utøvere av den nasjonale beredskapen. I tillegg har vi antakeligvis en stor petroleumsfremtid i Barentshavet, stadfester Ly.

Dernest kunne private aktører fortelle om sin tilnærming til beredskap. Eirik Darell Holand, HSEQ manager i ENI Norge, fortalte om dimensjoneringen av beredskap i arktisk klima for Goliat –plattformen som planlegges idriftssatt i havområdet utenfor Hammerfest i løpet av det neste året.

Holand viste illustrasjoner for å forklare Goliat-feltet i sin helhet, med sine havbunnsrammer og brønner. Han forklarte også virkemåten og hvordan oljen tas opp, lagres og transporteres. Den spektakulære transportetappen av Goliat fra Asia til Hammerfest ble beskrevet og vist med bilder. Holand berømmet den lokale kompetansen i Honningsvåg, med simulatorkapasitet på Nordkapp Maritime Fagskole og videregående skole, samt beredskapsmiljøet lokalt.

Deretter fikk John Arne Andersen fra North Cape Simulators anledning til å vise frem sine kapasiteter ved North Cape Simulators.

– Vi er fremst i verden på flere aspekter ved oljevernberedskap, hevder John Arne Andersen ved North Cape Simulators,

SAR

I løpet av en usedvanlig kunnskapsrik (og vindfull) dag i Honningsvåg ble også større prosjekter presentert. SARiNOR-prosjektet, CISE-prosjektet og Barents Watch ble presentert hver for seg og ytret sine formål og ideer til en lyttende forsamling.

Raymond Prestøy, redningsleder Hovedredningssentralen, tok en gjennomgang av status for Hovedredningssentralen og fikk synliggjort flere operative utfordringer knyttet til søk og redning (SAR). Prestøy satt pris på alle de ulike prosjektene som foregår, men argumenterte også for at vi må omsette ord og planer til handling. Han brukte innkjøp av nye redningshelikoptre som eksempel, og viste til langdryge planleggings- og innkjøpsprosesser. Etter hvert konstaterte han at:

– Helikoptrene er et enormt kapasitetsløft for oss.

Variert på dag to

Havne- og næringsutvikling sto på agendaen dag to av konferansen. Havner i et europeisk perspektiv ble belyst av Trond Haukanes, direktør ved Nord-Norges representantskontor i Brüssel. Erika Støylen fra Kystverkets hovedkontor kunne fortelle om tilskuddsordningen for havnesamarbeid, og kriterier for tildeling. – I denne sammenheng bør de ulike havnene og kommunene kjenne sin besøkelsestid, formidlet hun.

Noen sentrale havner fikk også presentere sine foretak og fremtidsutsikter. Store investeringer i Tromsø havn og fremtidige kaianlegg for Longyearbyen havn ble ambisiøst presentert for publikum, som også fikk servert flotte illustrasjoner av nye tiltak i hundremillioners klassen.

Blikk på lostjenesten

Pågående omstilling og organisasjonsendringer i Kystverket ble tidvis omtalt gjennom konferansens varighet. Losdirektør John Evensen fortalte stødig om lostjenestens tilnærming til de pågående prosessene, og om lostjenestens virke for øvrig.

– Vi dekker hele norskekysten med losoldermenn og loser, og vi dekker hele Svalbard, sa en tydelig stolt Evensen.

Det utføres cirka 30 000 losoppdrag i året, med loser om bord i skip. I tillegg er det navigatører med farledsbevis og skip som har dispensasjon. Totalt antall lospliktige seilaser var i overkant av 76 000 i 2. tertial i 2015, kunne Evensen fortelle.

Framtiden

Avslutningsvis kunne Arve Andersen (plan- og kystforvaltningssjef, Kystverket Troms og Finnmark) dele sine ideer om Kystverket – for i dag og i fremtiden. Spesielt nevner han regjeringens forslag om å overføre fiskerihavneansvaret til kommunene. Dette fremstår som ganske merkelig, synes Andersen. Han mener at det at ansvaret skal tillegges kommunene virker urimelig, spesielt om kommunene ikke skal kompenseres for dette.

Årets kyst- og havnekonferanse var den 11. i rekken i regi av Kystverket Troms og Finnmark, og føyer seg inn blant de fremste i rekken med tanke på innhold og kvalitet. Konferansen har blitt et nokså anerkjent arrangement gjennom denne perioden, med sitt store antall deltakere og kunnskapsrike forelesere.

Konferansen planlegges videreført i årene som kommer. Kystverket Troms og Finnmark ønsker å takke for all deltakelse og bidrag, og ser frem mot Kyst- og havnekonferansen 2016.

  • Presentasjonene fra konferansen kan lastes ned fra feltet "Realterte dokumenter" til høyre på siden.  

Relaterte dokumenter

Siste nytt