Publisert: , Oppdatert:

Uganda og Libanon fikk unikt innsyn i norsk oljevern

– Vi har forsøkt å gi et innblikk norsk oljevernberedskap, og dele hva lært gjennom alle årene med oljevirksomhet, sier Kathrine Idås om delegasjonene Kystverket har hatt på besøk fra Libanon og Uganda.

Sist uke ga Kystverket delegasjoner fra Uganda og Libanon et dypdykk i norsk oljevernberedskap gjennom Norad-programmet Olje for utvikling (Ofu).

”Helhetsinntrykket etter oppholdet er gjennomgående positivt. Spesielt nyttig var det å høre hva Norge har gjort galt gjennom alle årene med oljeaktivitet. Hvilke lekser har dere lært som vi kan dra nytte av? Det vil vi gjerne høre mer om.” Slik lød en av tilbakemeldingene etter oppholdet fra en av delegatene fra Libanon – som tydelig viser at det er videreformidlet både positive og negative erfaringer.

– Men målet for besøket var ikke bare å videreformidle, men også å utveksle erfaringer, sier seniorrådgiver i Kystverket, Kathrine Idås.

Nyttig erfaringsutveksling

Programmet gikk fra tidlig morgen til kveld i fem dager, der pauser og fritid ble benyttet til videre diskusjon og erfaringsutveksling.

Delegasjonene bestod av representanter fra flere av Ugandas og Libanons departementer og direktorater. Et svært omfattende program skreddersydd av Kystverket ga dem et godt tilfang av kunnskap om norsk oljevern. 

De besøkende fikk med seg presentasjoner fra ulike fagseksjoner ved Kystverket i Horten. Herfra gikk turen videre til Stavanger, og depotet til Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (Nofo).

I Stavanger pågikk også en omfattende samordningsøvelse mellom Statoil og Kystverket.

Fikk teste det beste utstyret

Idås, fulgte dem under oppholdet, og hadde en aktiv rolle under samordningsøvelsen.

– Dette var en av årets store øvelser for oss. Hensikten med øvelsen var å være forberedt på å håndtere kritiske situasjoner med akutt oljeforurensning fra en offshoreinstallasjon, med hovedvekt på landpåslag i miljøsårbare kystområder. Det var viktig for gjestene å kunne se en stor øvelse i praksis, og oppleve samspillet mellom operatørselskaper og oss som statlig virksomhet, sier Idås.

Slik fikk delegatene innblikk i nasjonal beredskapsplanlegging mot akutt forurensing, og å få se utstyr og teknikker vi benytter for å rense opp etter en hendelse.

”Show, don’t tell”

Det fremste av strandrenseutstyr ble demonstrert for de besøkende langveisfra under oppholdet i Stavanger, og de fikk også teste utstyret selv.

Filmbruk for kunnskapsdeling falt i spesielt god jord, og var et sterkt ønske for fremtidig kunnskapsformidling.

– Vi vil gjerne se mer film når vi får presentasjoner fra ulike deler av oljevernberedskapen – en video sier mer enn tusen ord, uttrykte en representant fra Uganda.

Dette setter seniorrådgiver i Kystverket Kathrine Idås pris på å høre, siden Kystverket i stadig større grad vektlegger bilder og film i sine presentasjoner i møte med andre nasjoner.

– Det er avgjørende å være tydelig og visuell i presentasjonen av hvordan vi jobber for et godt oljevern, slik kan vi forsere språklige og kulturelle barrierer når vi formidler vår kunnskap, sier Idås.

Fakta

Olje for utvikling (OFU)

Ble etablert i 2005.

Deler de norske erfaringene innen petroleumsforvaltning.

Samarbeider med 18 land, hvorav åtte er hovedsamarbeidsland.

Har et årlig budsjett på om lag 300 millioner kroner.

Koordineres og kvalitetssikres av Ofu-sekretariatet i Norad.

Her kan du lese om arbeidet i Libanon, og hvordan Norge bidro til å sikre miljøet for fremtidige generasjoner i Vietnam.

I mai var en delegasjon fra Tanzania på besøk, og fikk oppleve en øvelse på Helgelandskysten på nært hold.

Kilde: Norad.no

Siste nytt