Publisert: , Oppdatert:

Kystverket og Statoil gjennomfører oljevernøvelse

14. – 16. september deltar Kystverket, Statoil, Nofo og andre aktører innenfor norsk petroliumsvirksomhet i en oljevernøvelse. Scenarioet er et tenkt oljeutslipp fra Grane-feltet, ca. 185 km vest for Haugesund.

Hensikten med øvelsen er å forberede deltakerne på å håndtere kritiske situasjoner med akutt oljeforurensning fra offshoreinstallasjon, med hovedvekt på landpåslag i miljøsårbare kystområder. 

Samhandling

Samhandling mellom de ulike etatene står sentralt. Øvelsen skal gi deltagerne økt kunnskap om hvordan egnes og andres organisasjon ser ut, og hvordan man skal samhandle i en slik situasjon.

Kystverkets nettsider vil de kommende dagene være preget av øvelsen, hvor informasjon om scenarier og hendelser, samt håndtering av disse vil bli publisert. Det vil bli tydeliggjort at dette er en øvelse, og alle artikler/saker merkes med ”Øvelse! Øvelse! Øvelse!”.

Kystverket gjennomfører flere oljevernøvelser i året for å ha en godt drillet beredskapsorganisasjon i tilknytning til det statlige ansvaret for håndtering av akutt forurensning.

Kystverkets ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning. Kystverkets beredskapsavdeling har som oppgave å forebygge og identifisere akutt forurensning, og påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige tiltak når akutt forurensning inntreffer.

Siste nytt