Publisert: , Oppdatert:

Velkommen til Nasjonalt beredskapsseminar 2015

Kystverket arrangerer sitt årlige nasjonale seminar om beredskap mot akutt forurensning, og har satset på et aktuelt og variert program.

Datoen er satt til 27. og 28. oktober, på Thon Hotel Vettre i Asker.

Kystverket har også i år valgt å legge den årlige økonomisamlingen som en forlengelse av det nasjonale beredskapsseminaret.

Målgruppen for det nasjonale beredskapsseminaret er ledende personell tilknyttet den statlige og kommunale beredskapen, relevante myndigheter, representanter fra operatørene tilknyttet petroleumsvirksomheten og norske utstyrsleverandører.

Økonomisamlingen er forbeholdt personell i kommuner/IUA, som vil ha en rolle i forhold til håndtering av økonomi under statlige aksjoner. Vi oppfordrer IUA til å videresende link med invitasjon til aktuelt personell i sine respektive kommuner (økonomi, personell, innkjøp mv).

- Vi har satt sammen det vi mener er et aktuelt og variert program som er av interesse for deltagerne. Seminaret er også en god arena for erfaringsutveksling, sier seniorrådgiver i Kystverket, Kathrine Idås.

Det vil som tidligere bli tilrettelagt for aktuelle leverandører å ha stands med plass til brosjyremateriell og enklere demo av materiell/utstyr på seminaret.

Her kan du melde deg på Nasjonalt beredskapsseminar 2015.

Fristen for påmelding var 5. oktober.

Kontaktperson for påmelding til seminaret:

Elin Nilssen
Tlf.: 3303 4887, mobil: 988 61 769
e-post: elin.nilssen@kystverket.no

Relaterte dokumenter

Siste nytt