Publisert: , Oppdatert:
- Trude Blankholm Strømme

Ordensforskrifter – frist for å endre til ny mal er 1. januar 2016

Mange kystkommunar har lokale forskrifter om orden i og bruk av hamner og farvatn. For å forenkle desse forskriftene, vart det 2. november 2012 fastsett forskrift om mal for kommunale ordensforskrifter. I følgje denne forskrifta § 1 andre ledd, må kommunar som har ordensforskrifter endre dei til ny mal innan 1. januar 2016.

Meir informasjon finn du under Ordensforskrifter.

Siste nytt