Publisert: , Oppdatert:

Sørger for at oljevernavtale i Arktis etterleves

En oljevernavtale er ikke mye verdt uten at den gjøres kjent, øves på og vedlikeholdes. Det sørger landene i arktisk råd for gjennom årlige jevnlige aktiviteter.

Seniorrådgiver i Kystverket, Ole Kristian Bjerkemo, kom nylig tilbake fra en workshop i regi av i Arktisk råds arbeidsgruppe som arbeider med forebygging av beredskap mot ulykker (EPPR). Workshopen fant sted USA, som nå har formannskapet i arbeidsgruppen.

Norge, sammen med de øvrige landene under Arktisk råd arbeider for å sikre at avtalen om beredskap mot oljeforurensning til havs i Arktis, følges opp slik at vi er best mulig forberedet dersom det skjer en større oljeulykke i Arktis.

Godt samarbeid

Bjerkemo sier arbeidet i Arktisk råd er avgjørende for å trygge de sårbare områdene i arktis, og et godt samarbeid mellom statene om akutte hendelser oppstår der.

– Men det hjelper lite med godt planverk om det ikke er godt implementert, og gjenstand for forbedringer dersom behov for endringer avdekkes, sier han.

Roterende formannskap

– Formannskapet i Arktisk råd går på rotasjon for to år av gangen mellom de Arktiske statene. Det land som har formannskapet er også ansvarlig for at det gjennomføres en øvelse tilknyttet avtalen. Som et ledd i dette ledet USA denne workshopen hvor man blant annet drøftet erfaringer fra øvelsen i 2014 og behov for endringer i planverket, som følge av øvelsen gjennomført i regi av Canada under deres formannskapsperiode for Arktisk råd, sier Bjerkemo.

Utfordrende øvelser i Arktis

Han forteller videre at alle land har presentert aktuelle scenarier de ser som kan utfordre oljevernberedskapen i arktiske strøk, og at det er disse scenariene som senere blir øvet på.

Under fjorårets øvelse ble det øvet varsling, anmoding om bistand, og mottak av bistand.

Seniorrådgiveren, som i dag er nestleder i EPPR (vice chair), er spent på hvor den  neste øvelsen i forbindelse med denne avtalen vil foregå. Øvelsen vil bli gjennomført i 2016, men forberedelsene er allerede i gang.

Fakta

Arktisk råd og arbeidsgruppen EPPR

Arktisk Råd er det eneste sirkumpolare samarbeidsorganet som omfatter alle de arktiske landene. Hovedfokus har vært bærekraftig utvikling og miljø. Seks permanente arbeidsgrupper med hvert sitt programområde dekker til sammen arbeidet Arktisk råd målbærer. Kystverket sammen med Hovedredningssentralen i Nord-Norge og Statens strålevern representerer Norge i arbeidsgruppen EPPR. Arbeidsgruppens mandat omfatter blant annet søk- og redningstjeneste, beredskap mot akutt forurensning og strålevernberedskap.

Arktisk råd består av Norge, Danmark/Grønland/Færøyene, Sverige, Finland, Island, USA, Canada og Russland. I tillegg deltar representanter for de arktiske urfolksgruppene som ”permanente deltakere” i rådet. Blant disse er også Samerådet som representerer samene i Norge, Sverige, Finland og Russland.
Frankrike, Tyskland, Nederland, Polen, Storbritannia, Kina, Italia, Japan, Korea, Singapore og India har status som observatørstater. Arktisk råd ble opprettet i 1996 som en utvidelse av det arktiske miljøvernsamarbeidet (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) fra 1991.

Formannskapet i rådet rullerer blant de åtte medlemslandene, og varer normalt i to år.

Les mer om Arktisk råds arbeid for beredskap mot akutt forurensing her, og om Arktisk råd her.

 

Siste nytt