Publisert: , Oppdatert:

Trener trafikkledere i egen simulator

Kystverket har gjennomført sitt første simulatorkurs for sjøtrafikksentraltjenesten i egen regi og ved bruk av eget simulatorsenter. Kurset ble i begynnelsen av september gjennomført for alle maritime trafikkledere ved Vardø sjøtrafikksentral.

Simulatorsenteret ble også nylig brukt til å teste ut den nyeste versjonen av overvåkingssystemene som brukes ved sjøtrafikksentralene. Her testet ut av trafikkleder Asle Torgeir Njåstad ved Kvitsøy sjøtrafikksentral. Foto: Kystverket.
Simulatorsenteret ble også nylig brukt til å teste ut den nyeste versjonen av overvåkingssystemene som brukes ved sjøtrafikksentralene. Her testet ut av trafikkleder Asle Torgeir Njåstad ved Kvitsøy sjøtrafikksentral. Foto: Kystverket.

─ Den nye simulatoren gir trafikkledere mulighet til å praktisere standardisert og harmonisert kommunikasjon, og prosedyrer som er etablert for tjenesten, samtidig som de får tilbakemeldinger på håndtering av konkrete situasjoner og hendelser. Simulatoren gir oss anledning til å teste ut om prosedyrene fungerer optimalt, opplyser seniorrådgiver Malin Dreijer i Senter for los og VTS i Kystverket.

Kurs blir skreddersydd etter behov

Maritime trafikkledere ved Vardø sjøtrafikksentral ble i løpet av to dager kurset i bruk av Standard Marine Communication Phrases (SMCP), som er et internasjonalt standardisert språk for VHF-kommunikasjon mellom sjøtrafikksentraler og skip. Trafikklederne testet også ut sine lokale instrukser.

Et av grunnprinisppene i opplæringen er at trafikklederne får trene på det samme utstyret som de bruker i sitt daglige arbeid. Da kan trafikklederne kun fokusere på oppgaver som skal løses i tjenesten, i stedet for å bruke ekstra tid på å lære seg bruken av nytt overvåkingsutstyr.  

Et realistisk øvingsmiljø

Bakgrunnen for kurset har sammenheng med innføringen av ny Sjøtrafikkforskrift 1. oktober. Den nye forskriten foreslår etablering av en egen VHF-kanal for kommunikasjon mellom sjøtrafikksentralen i Vardø og skip som anløper Statoils gassterminal på Melkøya.

− Det var et veldig bra og nyttig kurs hvor vi fikk teste ut våre prosedyrer i et realistisk øvingsmiljø som var tilpasset vårt virkeområde og trafikkutfordringer som vi vil kunne møte her, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved sjøtrafikksentralen i Vardø.

Simulatorkurset var skreddersydd sjøtrafikksentralens virkeområde med scenario som tok utgangspunkt i sjøtrafikksentraltjenestens tre grunnsteiner: navigasjonsassistanse, informasjonstjeneste og trafikkregulering.

Mer effektiv opplæring

Kystverkets Senter for los og VTS ferdigstilte i vår utbyggingen av eget simulatorsenter i Haugesund som skal brukes i opplæring av sjøtrafikksentraltjenestens ansatte. I tillegg kan senteret brukes til å samtrene med lostjenesten.

Senteret inneholder en skipssimulator, to operatørposisjoner som utrustet med samme type utstyr som man har ved sjøtrafikksentralene, en testsystem-posisjon hvor man kan simulere fartøy, og en instruktørposisjon hvor man kan følge øvelser og ta opptak av disse. Opptakene kan også vises på en debriefingsskjem for evaluering.

Tidligere har Kystverket sendt trafikkledere til simulatorsentre i utlandet for kursing i operativ trening. De mange fordelene med å ha eget simulatorsenter er at Kystverket nå kan selv designe og utføre kurs og øvelser som er tilpasset behovet hos den enkelte sjøtrafikksentral. Kursene kan også gjennomføres på kortere tid med samme kvalitet.

− Vår ambisjon er å holde mest mulig kurs selv. Bruk av egen simulator gir oss muligheten til å holde mer effektive og målrettede kurs som er skreddersydd for forholdene til den enkelte sentralen. Vi har også en ambisjon om å bruke simulatoren til å teste ut ny teknologi og samspillet mellom menneske og teknologi, opplyser avdelingsleder Jon Leon Ervik ved Senter for los og VTS i Kystverket.

Siste nytt