Publisert: , Oppdatert:

Kystverket øker tilsynsaktiviteten på anløpsavgiftsområdet

Kystverket er gitt myndighet til å føre tilsyn med at forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift overholdes. Kystverket startet tilsyn i fem havner i fjor, og flere tilsyn vil startes i år.

– Det er kommunene som har ansvaret for at bestemmelsene i anløpsavgiftsforskriften blir overholdt og at beregningsgrunnlaget og nivået på kommunens anløpsavgift er riktig. Som tilsynsmyndighet er vi naturligvis opptatt av at de kommunene som velger å kreve inn anløpsavgift, holder seg innenfor regelverket, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket.

Det er flere grunner til at tilsynsaktiviteten vil øke i dette året:

  • Tilgjengelig informasjon
  • Innspill fra sjøtransportaktører
  • Funn i gjennomførte tilsyn

– Vi forventer at flere tilsyn samtidig vil bidra til et lavere avgiftsnivå, og forhåpentlig lavere kostnader for sjøtransporten, sier Tønnessen.

Kystverket har som følge av tilsyn gitt Berlevåg havn pålegg om å stanse innkreving av anløpsavgift.

Overfor Kristiansund og Nordmøre Havn KF har Kystverket varslet et pålegg om å stanse dagens praksis og tilbakeføre midler. Funnene etter tilsynet tilsier at havnen blant annet finansierer havnevirksomhet med anløpsavgift. Dette er ikke tillatt. Videre utfører havnen oppgaver som faller utenfor deres ansvarsområde, og som av den grunn ikke kan finansieres med anløpsavgift. Havnen skal nå uttale seg om saken før Kystverket eventuelt fatter vedtak. Lenke til saksdokumenter: http://einnsyn.kystverket.no/einnsyn/RegistryEntry/Case?caseId=26957

Les mer om vederlag, anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr her: http://www.kystverket.no/Regelverk/Havne--og-farvannsloven/Kommunale-avgifter-og-vederlag/

Kontaktperson:
Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør Kystforvaltning, tlf. 906 65 615

Siste nytt