Publisert: , Oppdatert:

Losåret 2015: Flere fikk benytte farledsbevis

Lostjenesten hadde i 2015 en beskjeden økning i antall lospliktige seilaser. Men færre hadde los om bord. I fjor gikk 63 % av lospliktig sjøtrafikk med farledsbevis i stedet for los.

Hovedregelen er at alle fartøy med lengde på 70 meter eller mer er lospliktige når de er underveis i farvann innenfor grunnlinjen. Lostjenesten skal bidra til å ivareta sjøsikkerheten – som en av mange tjenester Kystverket sørger for. 

Stadig flere nautikere velger å ta farledsbevis

Skipsførere med lang fartstid i et område har muligheten til å søke om farledsbevis. Gjennom teoretisk og praktisk prøve med los om bord, kan man kvalifisere seg for dette. Farledsbevisordningen gir økonomiske lettelser for skipstrafikken, samtidig som sjøsikkerheten er ivaretatt. Dette er ledd i Kystverkets arbeid med å gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig i forhold til veitransport. Fra 2016 av faller også losberedskapsgebyret bort for fartøyer under 8000 BT, noe som ytterligere vil bidra til å få mer gods fra vei og over på kjøl.

I 2015 har antall seilaser med los om bord hatt en nedgang på 5.6 %. Antall seilaser med farledsbevis fortsetter trenden fra tidligere år og økte i 2015 med 7,2 %. Stadig flere skipsførere velger også å utvide sine rettigheter i farledsbeviset.


Trender i sjøtrafikken

Antall lospliktige seilaser i 2015 økte med bare 1,4 %. Fallet i oljepris og mindre aktivitet innen oljevirksomheten har naturlig nok hatt betydning for selve losingsaktiviteten. Også andre deler av eksportindustrien sliter litt i motbakke. Økning i antall seilaser på farledsbevis bidrar også til nedgang i antall seilaser med los om bord. 

Cruisetrafikken hadde en liten nedgang i 2015, men det ser ut til at aktiviteten vil øke i 2016. Kystverket anslår økningen til 10% 

Antall los årsverk 2015                   285,5 årsverk 

Antall losoppdrag:                            42 000 
Seilas med farledsbevis:                   73 000 

Siste nytt