Publisert: , Oppdatert:

Vil invitere til nytt bransjetreff

Kystverket vil løfte fram utfordringer slepefartøy kan møte på vei mot en havarisituasjon. Derfor planlegges nå en ny konferanse der nødslep er tema.

Kystverket opplevde stort engasjement fra næringen i forbindelse med gjennomføring av fjorårets nødslepkonferanse i Tromsø.

Behovet for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling ble tydelig uttrykt av deltakerne, som var 60 bransjefolk fra hele Norden. Disse kom fra ulike deler av den maritime næringen, felles for dem var erfaringer og problemstillinger rundt nød- og havslep.

Kystverket har leid inn Marintek for planlegging og gjennomføring av konferansen i 2016. Målet er å arrangere en ny konferanse i Tromsø i uke 47.

Viktig erfaringsutveksling

- Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor. Vi ser behov for å jobbe videre med erfaringene som kom opp under forrige workshop, sier Ola K. Jordheim fra Kystverket.

Marintek understreker at det er viktig at bransjen møtes med jevne mellomrom.
- Erfaringsutveksling lærer vi mye av, sier seniorforsker i Marintek, Ørjan Selvik.

Vil drøfte og presisere ansvarsforhold

En av problemstillingene som kom opp ved fjorårets konferanse var behovet for en gjennomgang av ansvarsforhold knyttettil håndtering av en havarist. Kaptein på slepefartøy på vei mot en havarist har behov for å kunne konsentrere seg om å gjennomføre slepeoppdraget.
- Systematisering av informasjonen som gis i en slik situasjon er viktig. Målet er å løse oppdragene på en best mulig måte, sier Jordheim.

Siste nytt