Publisert: , Oppdatert:

Styrker norsk kunnskap om oljevernberedskap i snø og is

Kystverket har som mål at Norge skal bli verdensledende i oljevernberedskap i Arktis. Derfor inviteres de med mest kompetanse på området til kunnskapsdeling.

Kunnskapsdelingen skjer blant annet gjennom opplæring av personell om emnet, men gis også økt fokus gjennom et eget seminar under nordområdekonferansen Arctic Frontiers som starter mandag. Denne uka delte en av de med mest erfaring på verdensbasis av sin kunnskap, da Dr. Ed Owens sto for opplæringen av deltakere fra Kystverket og NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap).

Godafoss avdekket svakheter Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket

– Vi har som målsetting at Norge skal bli verdensledende på oljevernberedskap i Arktis, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket, og forteller litt om bakgrunnen for det;

I 2011 grunnstøtte fartøyet Godafoss i Oslofjorden. Kulde og is skapte utfordringer for Kystverkets tiltak for å begrense skaden fra dette utslippet. Som følge av dette har Kystverket iverksatt en rekke tiltak for å styrke kunnskap om oljevernberedskap i is samt muligheter og begrensinger med det utstyret som benyttes.

Beredskapsanalysen som ble gjennomført for Svalbard i 2014 avdekket et behov for utstyr og kompetanse for å håndtere et oljeutslipp i dette området, spesielt under snø og isforhold.

Gjennom arbeid i Arktisk råd og arbeidsgruppen EPPR har Norge ledet et arbeid med å samle mest mulig kunnskap om oljevernberedskap under snø- og isforhold i et omfattende veiledningsdokument "Guide to oil spill Response in Snow and Ice Conditions in The Arctic".

Skal øve på Svalbard

Dr. Ed Owens var en av hovedforfatterne bak veilederen. Derfor hadde kursdeltakerne fra Nofo og Kystverket høye forventninger da han gjennomførte opplæring av dem denne uka. Dr. Owens har praktisk erfaring fra oljevernaksjoner i hele verden inklusiv aksjoner under snø og isforhold.

– Et kurs som dette er et lite steg for å nå målsettingen vår, sammen med mange andre tiltak som praktisk testing av utstyr under kulde- og isforhold og deltakelse i forsknings- utviklingsaktiviteter. Vi skal også ha en oljevernøvelse på Svalbard høsten 2016 der vi forventer å komme et stykke på vei for å nå dette målet, sier Ly.

Se bilder fra utstyrstest i kulde og is her.

Han legger til at kunnskapsmålet også er bakgrunnen for at Kystverket løfter fram tema under nordområdekonferansen Arctic Frontiers. Her kan problemstillinger og mulige løsninger drøftes på tvers av interesseområder, kulturer, språk og landegrenser.

Les beredskapsdirektørens kronikk om samme tema her: http://bit.ly/1UfPwai

gruppe

Personell fra Kystverket og Nofo fikk lære av Ed Owens, som på verdensbasis er en av dem som kan mest om oljevern i snø og is.

Siste nytt