Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Ekstremvær utfordret beredskapen i 2015

Kystverkets årsrapport for beredskap mot akutt forurensning for 2015 viser at mer ekstremvær skaper nye utfordringer for både sjøsikkerhet og oljevernberedskap. 

Opprydding etter ekstremvær i Sørfjorden ved Odda. (Foto: Kystverket)

I 2015 var det ingen uønskede hendelser som har førte til en statlig oljevernaksjon, men Kystverkets beredskapsorganisasjon har overvåket, ført tilsyn og stilt krav om beredskapstiltak ved flere større hendelser på sjø og land.

1098 varsler

Antall varsler til beredskapsvaktlaget i Kystverket i 2015 var 1098. Av disse var det 553 tilfeller med utslipp fordelt på henholdsvis 313 landbaserte og 240 sjøbaserte hendelser. Dette er noe færre varsler og utslipp enn i 2014.

Ny utfordring med ekstremvær

2015 viste også at hyppigere ekstremvær skaper nye utfordringer for både sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Flere tiltak gjennomføres nå både for å styrke beredskapen ved ekstremværvarsel og for å forebygge hendelser.

Les også om ekstra bevilgninger til opprydding etter uvær : http://www.kystverket.no/Nyheter/2015/Juni/Revidert-nasjonalbudsjett-2015-10-millionar-til-opprydding-etter-uver/

- Tiltak som posisjonering av slepeberedskapsfartøy, utvidet varsling, oppfølging av skip som har problemer og opprydning av flytende gjenstander som kan utgjøre en fare for skipsfarten er svært viktige i forbindelse med ekstremvær, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Her kan du lese Kystverkets årsrapport for beredskap mot akutt forurensning for 2015: Årsrapport akutt forurensning 2015.pdf 

Siste nytt