Publisert: , Oppdatert:

Ny veileder ute til høring

Veilederen som vil bidra til å styrke beredskapen i miljøsårbare områder, er nå ute på høring.

Kystverket har i samarbeid med NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap) utviklet en veileder for utarbeidelse av tiltakskort mot akutt forurensning i miljøsårbare områder.

Synliggjør planlegging og prosess

‒ Veilederen bidrar til å synliggjøre en enkel planlegging og prosess for utvikling av lokale tiltakskort mot akutt kystnær forurensning, sier seniorrådgiver i Kystverket, Lene Ottersen.

Hun forklarer at utarbeidelse av tiltakskort mot akutt forurensning vil bidra til å styrke beredskapen i miljøsårbare områder, ved at de lokale beredskapstyrkene raskt kan iverksette innsats og forebyggende tiltak i forhåndsplanlagte og prioriterte områder.

Veilederen med vedlegg er nå ute på høring. Den er sendt til alle interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) og Fylkesmannen v/fylkesmannens miljøvernavdelinger, samt andre relevante aktører.

Blir en lokal beredskapsressurs

‒ Prosjektet med tiltakskort har vært svært godt gjennomført under ledelse av Ottersen. Det endelige resultatet vil styrke den lokale beredskapen, understreker leder av Kystverkets Beredskapssenter, Helge Munkås Andersen.

Høringsinnspill sendes til Kystverket v/Lene Ottersen på e-post: lene.ottersen@kystverket.no, med kopi til NOFO: post@nofo.no.
Frist for høringsinnspill er 25. april 2016.

Ferdigstilt veileder med vedlegg vil gjøres tilgjengelig på Kystverkets og NOFOs nettsider.

Høringsutkast finner du her:

høring

Siste nytt