Publisert: , Oppdatert:

Kystverket fikk prege Beredskapsdagen 2016

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Kystverket var for første gang med og arrangerte Beredskapsdagen for regionen Telemark, Buskerud og Vestfold - som i år hadde maritim sikkerhet i Oslofjorden en rød tråd. 

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket viste hvordan direktoratet er en pådriver og en kompetansevirksomhet hva angår utvikling innenfor sitt område, slik at deltakerne kunne se overføringsverdien til annen type beredskap.

Kystverket samordner

‒ Oppstår det en større hendelse her i Oslofjorden eller andre steder i landet, samordner vi de ulike nasjonale beredskapsaktørene. Vi har også internasjonale avtaler som gjør at vi bistår hverandre ved store hendelser, sier Ly.np

Han viser til hvordan nabolandene involverte seg under aksjonene etter Full City og Godafoss. Ly tydeliggjorde Kystverkets rolle og ansvar, og viste blant annet til Nasjonal Plan som beskriver roller og ansvar ved en hendelse som medfører akutt forurensning.

- Vi har klare roller og ansvar. I vedlegget til den nasjonale planen har alle de sentrale etatene en tydeleg beskrivelse av ansvaret sitt og rollen sin ved en større oljevernaksjon. Dette har ikke blitt så tydeleg kommunisert og skissert tidligare, sier Ly.

Dermed grep Kystverkets beredskapsdirektør fatt i samme tema som direktør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Cecilie Daae, berørte i sitt innlegg ved Beredskapsdagen.

Med blikk på dokumentene ”Nasjonalt risikobilde” og ”Samfunnets kritiske funksjoner”, framhevet Daae at vi kan bli bedre på systemer og rutiner for informasjonsdeling. 

‒ Gjennom øvelser og hendelser har vi blant annet avdekket at vi må styrke kunnskapen om samarbeidsaktørenes planverk, sier Daae.

FLICKR-album med bilder fra konferansen finner du her.

Tett trafikkert farled

Beredskapsdirektøren ga et klart trafikkbilde for Oslofjorden, der fergetrafikk, cruise- og lasteskip bruker farleden i skjønn forening med fritidsbåtene. Det gir utfordringer med verneområder og sårbart miljø, og aktualiserer behov for teknologiutvikling og innovasjon.bevegelser

Ly ga videre eksempler på hvordan det offentlige, akademia og det private næringslivet sammen kan utvikle den beste oljevernberedskapen.

Gjennom det felles prosjektet Oljevern 2015 mellom Kystverket og NOFO, pågår det nå teknologiutvikling og innovasjon i 19 ulike prosjekter.

‒ Samspillet mellom offentlige og private beredskapsressurser, overvåking og kontinuerlige utvikling og forbedring av utstyr, er avgjørende for god beredskap mot akutt forurensning, sier Ly

Her kan du lese mer om maritim sikkerhet, løftet fram av kjente fagpersoner som besøkte Beredskapsdagen 2016.

Viste oljeregnskap

Senioringeniør Magne Berg i Kystverket var ansvarlig for en stor stand ved inngangsområdet til konferansen, og opplevde mange deltakere med interesse for hvordan vi kan bekjempe oljeutslipp eller andre hendelser som medfører akutt forurensning. 

(Saken fortsetter under bildet)

Kristin Saga

Han forklarer regiondirektøren i NHO, Kristin Saga, hvordan oljeregnskapet til slutt så ut for Full City og Godafoss ved hjelp av kakediagrammer.

 Oljeregnskapet viser hvor det tas ut mest. En strandaksjon, den oransje biten, er mest tidkrevende, mens sjøoperasjon og nødlossingen er mest effektiv og utgjør en betydelig kortere tidsfase av aksjonen, forklarer Berg.

‒ Vi forbinder oljeutslipp med hva som kommer inn til strendene. Dette viser hva som kunne vært tilfelle dersom det som suges opp også hadde nådd land, sier Saga.

Se flere bilder fra dagen her!

Siste nytt