Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Ny leverandør av tilbringertjenesten for los på sjø

I dag, fredag 1. april overtar Buksér og Berging AS’ datterselskap Norsk Lostransport AS (NLT) driften av losbåttjenesten på Hvasser og Skipstandsand. Innen 1. juni skal NLT ha overtatt alle Kystverkets losbåtstasjoner og losbåter. 

Samtlige losbåtførere har fått tilbud om arbeid i NLT og de fleste har takket ja til tilbudet. Dette innebærer at det ikke blir vesentlige endringer på dette området, og at vi fortsatt vil ha erfarne og dyktige losbåtførere å forholde oss til.

For å få til en smidigst mulig overgang har Kystverket Lostjenesten og NLT inngått leieavtaler for en rekke losstasjoner rundt om i landet. På denne måten blir forholdene stort sett som før. Alle fartøy overtas av NLT. Overtakelsesplanen strekker seg fra 29. mars til og med 1. juni. Hovedpunkter er at fartøyene selges slik fartøyet ligger, i den tilstand det befinner seg, og med det utstyr som er om bord. Fartøyet skal tilfredsstille Kystverkets krav til losfartøy og inneha alle godkjente sertifikater.

NLT har forpliktet seg til å fornye losbåtflåten med 10 nye fartøyer under kontraktstiden på 10 år. De to første fartøyene kommer sommeren 2016.

Smidig skifte
Leverandøren av tilbringertjenesten på sjø er ny, men med tilnærmet samme mannskap og fartøy. Lostjenesten – med loser og losformidlere - utføres som før av Kystverket.

Den mest merkbare endringen i det daglige blir innføring av nytt system for bestilling av losbåt - der lanseringen vil skje innen 1. juni. Kystverket lostjenesten vil komme tilbake til hvordan opplæring skal skje.

- Det er godt mulig at vi vil oppleve noen utfordringer i innkjøringsfasen. I så fall er vi avhengig av raske og gode tilbakemeldinger, sier losdirektør Erik Blom.

Losbåtstasjonene skal overtas etter følgende plan:

Oslofjorden 1. april
Rogaland 15. april
Møre og Trøndelag 22. april
Vestlandet 29. april
Skagerrak 13. mai
Nordland 25. mai
Troms og Finnmark 1. juni

Lostjenesten status quo
Kystverket Lostjenesten skal fortsatt levere effektive og gode tjenester. Selv om tilbringertjenesten for los på sjø nå skal leveres av NLT, så skal tjenesten fungere omtrent som i dag. Både Kystverket Lostjenesten og NLT skal ha fokus på effektiv drift og optimalisering. Det gode samarbeidet mellom losformidlere, loser og losbåtførere skal fortsette, og lostjenesten skal levere en tjeneste av høy kvalitet og effektivitet som før.

 

 

 

Siste nytt