Publisert: , Oppdatert:

Viser Kystverkets beredskapsarbeid med film

I løpet av fire minutter kan du se hvordan Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning - hele døgnet, hele året.

Filmen om Kystverkets ansvar og arbeid på beredskapsområdet er nå tilgjengelig for alle. Her ser vi en kameramann i aksjon under en større oljevernøvelse i Bergen denne våren.

akutt forurensningFilmen om hvordan Kystverket sørger for en god nasjonal beredskap mot akutt forurensning ble produsert våren 2016.

Du kan se og laste ned den norske filmen her, eller ved å klikke på bildet til høyre.

Målet med filmen er å gi riktig og lett tilgjengelig informasjon om hvordan den statlige beredskapen mot akutt forurensning er bygget opp og ivaretas.

– I arbeidet vårt har vi behov for å fortelle hvordan vi jobber og ivaretar beredskapen mot akutt forurensning i Norge, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Behovet for informasjon om dette feltet har blitt signalisert fra private, offentlige og frivillige samarbeidspartnere. Kunnskapsmateriell om tema er også sterkt etterspurt både til bruk i undervisning på grunnskolenivå og videre i utdanningen.

Ly deltar selv i filmen sammen med flere av de ansatte ved Kystverkets Beredskapssenter. Filmen foreligger i både norsk og engelsk språkdrakt, i tekstet og utekstet versjon.

Du kan se og laste ned den norske filmen her.

Engelsk versjon finner du her.

Manusgrunnlaget til filmen finner du i brosjyren ”Vern mot akutt forurensning”. Dette er en publikasjon som i dag er sterkt etterspurt fra skoleverket.

 

Siste nytt