Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Avgifter i 2017: Fortsetter å styrke nærskipsfarten og støtte miljøvennlige løsninger

Samferdselsdepartementet har vedtatt å videreføre fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT samt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. Ordningene videreføres for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. 

Nye avgiftssatser er vedtatt for 2017. Illustrasjonsfoto: Steve Røyset/Kystverket

― Avgiftsfritakene er viktige for å styrke nærskipsfarten, samtidig som miljøvennlige løsninger belønnes, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Sikkerhetsavgiften blir uendret fra 2016 til 2017, det samme blir fritaket i sikkerhetsavgiften for fartøy under 70 meter.

Losavgiftene økes med 4,9 prosent i gjennomsnitt. 2,1 prosentpoeng av økningen er justering for forventet lønns- og prisvekst, etter fratrekk for et halvt prosentpoeng for effektivisering. 2,9 prosentpoeng av økningen skyldes at tidligere års overskudd er tilbakeført gjennom de siste års reduksjoner i losavgiften.

Balansere inntekter og utgifter i lostjenesten

Lostjenesten hadde i perioden 2012-2015 et akkumulert overskudd som gjennom avgiftsreduksjoner i 2013 og 2014 har gjort at de lospliktige fartøyene i perioden 2013-2016 har betalt mindre i avgift enn hva kostnadene til lostjenesten skulle tilsi. Nå er dette overskuddet tilbakeført til brukerne og lostjenestens inntekts- og kostnadsramme må balanseres.

– Den gjennomsnittlige årlige økningen i losavgiftene for et stort cruiseskip eller tankskip er 1,6 prosent de siste fem årene. Dette er lavere enn den generelle årlige lønns- og prisveksten på 2,8 prosent fra 2012 til 2017. Kystverket jobber videre med å effektivisere lostjenesten for å få til en positiv utvikling i losavgiftene, sier Dimmen.  

Gjennom losavgiftene finansierer brukerne alle kostnadene til lostjenesten, unntatt 86 millioner kroner som staten finansierer for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. Dersom lostjenesten får et overskudd et år, vil dette føre til lavere losavgifter (og underskudd) et senere år.

De fastsatte avgiftssatsene tilsvarer de som Kystverket foreslo i en nylig gjennomført høring. Her mottok Kystverket 8 høringsuttalelser. Mange av tilbakemeldingene gjaldt innretningen og finansieringen av avgiftene. Dette er omfattende endringer som ikke kan iverksettes nå, men som er formidlet til Samferdselsdepartementet. I høringssvarene var der også tilbakemeldinger som omhandlet effektivisering av lostjenesten og trafikksentraltjenesten.  Dette vil Kystverket jobbe videre med.

Bestill årsavgift i SafeSeaNet

Årsavgiftene for 2017 er nå fakturert for fartøy som har årsavgift i 2016. Dersom det er flere fartøy som ønsker årsavgift for losberedskapsavgift eller sikkerhetsavgift, oppfordrer Kystverket disse til bestille årsavgiftene på SafeSeaNet så snart som mulig. Årsavgiftene faktureres kvartalsvis.

Siste nytt