Publisert: , Oppdatert:

9,4 millioner kroner til havnesamarbeid

Tilskuddsordningen for havnesamarbeid er et ledd i regjeringens havnestrategi og skal styrke sjøtransportens konkurranseevne. Av de ti millionene tilgjengelig for utdeling i år er nå 9,4 millioner fordelt mellom 15 prosjekter.

Kystverket står for tildeling av tilskudd til havnesamarbeid over statsbudsjettets kapittel 1360, post 71. Midler fra denne posten skal styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom rasjonelle samarbeidsløsninger mellom havner. Ordningens overordnede mål er å øke sjøtransportens godsandel.

– Vi er godt fornøyd med antall søknader og ikke minst initiativet og bredden i prosjektene, melder Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør for Kystverkets kystforvaltningsavdeling.

Årets tildeling er doblet i forhold til fjorårets.

– Dette tyder på at flere havner har fått øynene opp for ordningen. Årets prosjekter får dessuten bedre tid til å gjennomføre aktivitetene de har planlagt, sier Tønnessen.

Fortsatt midler igjen
Av den totale potten på 10 millioner kroner gjenstår fortsatt 588 500 kroner.

– Grunnet det relativt lave beløpet vil det ikke initieres en ny tildelingsrunde. Søknader vil bli behandlet etter hvert som de kommer inn, til restbeløpet er utdelt, forklarer ansvarlig saksbehandler Erika Støylen i Kystverket.

Oversikten nedenfor viser hvem som har mottatt tilskuddsbrev i år. Etter tilskuddsmottakers navn følger samarbeidspartnere i parentes, og deretter avtalebeløpet. Tallene oppgis i norske kroner og presenteres med forbehold om klagebehandling.

Tilskuddsmottaker

Avtalebeløp i kr

Bodø Havn (Fauske, Gildeskål og Meløy kommune)

125 000

Nordkappregionen Havn IKS (Nordkapp Godsekspedisjon, Kjøllefjord Skipsekspedisjon, Norlines, Lebesby kommune)

147 500

Borg Havn IKS (Hvaler kommune)

300 000

Helgeland Havn IKS (Alstadhaug, Dønna, Herøy, Leirfjord og Vefsn kommune)

385 000

Vestvågøy kommune (Flakstad kommune)

400 000

Narvik Havn (Longyearbyen Havn, Evenes og Ballangen kommune)

500 000

Hadsel Havn (Lødingen Havn, Andøy Havn, Vestvågøy, Vågan kommune)

600 000

Mo i Rana Havn (Mo Industripark AS)

600 000

Oslo Havn (Oppland og Hedmark fylkeskommune)

600 000

Kristiansand Havn (Arendal Havn og Mandal Havn)

647 500

Flora Havn (Fjordbase, Saga Fjordbase og K. Jansen AS)

650 000

Kvinesdal kommune (Flekkefjord, Farsund, Lyngdal kommune)

800 000

Bodø Havn (Lødingen Havn og Tromsø Havn)

1 069 750

Stord kommune (Fitjar, Vindafjord, Etne, Kvinnherad, Odda og Ullensvang kommune)

1 087 500

Shortsea Services AS (17 havner)

1 500 000

Totalt

9 411 500

Siste nytt