Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Informerte Fedje-folket om støttefyllingen

Hva er risikoen for at arbeidet ved U-864 vil spre enda mer kvikksølvforurensning? Dette var ett av spørsmålene Kystverkets prosjektledelse måtte svare på da informasjonsmøtet om støttefyllingen som skal bygges ble gjennomført på Fedje i Hordaland.

Om lag 40 personer var til stede på Kystverkets informasjonsmøte i Flerbrukshallen på Fedje. (Foto: Hans Petter Mortensholm, Kystverket)

Prosjektleder Hans Petter Mortensholm forklarte derfor de om lag 40 frammøtte, hvordan Kystverket og entreprenøren Van Oord skal forhindre oppvirvling og spredning av kvikksølv under operasjonene. Han la blant annet vekt på at miljøovervåkningen under arbeidene vil være den mest omfattende som noen gang er gjennomført ved undervannsoperasjoner i Norge. Dersom målingene viser spredning av kvikksølv vil operasjonene stanses og man vil iverksette forhåndsplanlagte endringer i utleggingsmetodikk.

-          Kystverket stiller strenge miljøkrav til operasjonen og målet er naturligvis ingen spredning av kvikksølv som følge av operasjonen, understreket Mortensholm.

100 000 tonn med masser

Kystverket hadde også med seg representanter konsulentselskapet DNV GL og entreprenøren Van Oord Norway AS. Van Oords prosjektleder Marcel Tuin hadde blant annet med seg en film som forklarte og viste hvordan støttefyllingen skal etableres i det dypeste partiet i vrakområdet. Tuin presiserte også at de om lag 100 000 tonnene med rene masser skal legges kontrollert og presist ved hjelp av spesialkonstruert skip.

Må bygges uavhengig av tiltak

Et annet sentralt spørsmål som ble stilt var om støttefyllingen bygges på en slik måte at det vanskeliggjør en eventuell fjerning av kvikksølvbeholdere i fremtiden. Både prosjektleder Mortensholm og Henning Vahr fra DNV GL kunne forsikre tilhørerne om at støttefyllingen på ingen måte begrenser valg av videre tiltak for U-864.

-          Tvert i mot er støttefyllingen nødvendig for å kunne sikre videre arbeid, uavhengig av hvilken metode som velges, fortalte Vahr fra DNV GL.

Ferdig i juni

Det maritime arbeidet begynner i mai med etablering av miljøovervåkingen. Utlegging av masser vil starte mot slutten av mai og være ferdigstilt mot slutten av juni. Kystverket presiserte også at informasjon om framdrift i arbeidet og informasjon fra miljøovervåkningsprogrammet vil gjøres tilgjengelig på internett. 

Les mer om støttefyllingen her.

Siste nytt