Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Oppstart av teknisk forprosjekt for Stad skipstunnel

Kystverket har inngått kontrakt med Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen AS for utarbeiding av teknisk forprosjekt for Stad skipstunnel. Arbeidet starter opp i februar.

Kontrakten ble signert i Oslo 23. februar. Fra venstre: Anette Fjeld fra Dr.techn. Olav Olsen AS, Svend Arntzen fra Norconsult, Terje Andreassen fra Kystverket, Olav Weider fra Dr.techn. Olav Olsen AS og Kjetil Ruud fra Norconsult. Foto: Solveig Emilsen/Norconsult.

‒ Med solide konsulenter er det tekniske forprosjektet i gode hender. Det skal være så godt gjennomarbeidet at en ekstern kvalitetssikring, KS2, skal kunne gjennomføres. Det tekniske forprosjektet gir et viktig grunnlag for mulig realisering av prosjektet, og for at skipstunnelen skal kunne oppfylle sin funksjon om sikker og forutsigbar seilas forbi Stad, sier Terje Andreassen, prosjektleder for forprosjektet til Stad skipstunnel.

Prosjekteringen starter i februar 2016, med overlevering av teknisk forprosjekt til Kystverket i oktober 2016.

Rapporten vil inngå som en del av det totale forprosjektet som skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.

Siste nytt