Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

Plangrunnlag til Nasjonal transportplan legges frem

Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor inviterer til pressekonferanse i forbindelse med at plangrunnlaget for NTP 2018 - 2029 blir presentert og overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nasjonal transportplan (NTP) legger de viktigste føringene for norsk samferdsel- og transportpolitikk, herunder Kystverkets arbeid, i et 12-årsperspektiv. (Illustrasjonsfoto)
Kystverket tar ansvar for sjøvegen.

Nasjonal transportplan (NTP) legger de viktigste føringene for norsk samferdsel- og transportpolitikk, herunder Kystverkets arbeid, i et 12-årsperspektiv.

Mandag 29. februar legger transportetatene og Avinor fram et grunnlagsdokument til NTP for perioden 2018 – 2029, som overleveres til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. I den forbindelse inviteres det til pressetreff i Plenumssalen i Regjeringskvartalet R4 (Einar Gerhardsens plass 1), Oslo, kl 10:00 - 1130.

Direktørene i de tre statlige transportetatene og Avinor orienterer og svarer på spørsmål, sammen med samferdselsministeren.

Kontaktperson for pressekonferansen er kommunikasjonsdirektør i Kystverket, Solveig Moe Frøland, som treffes på telefon 922 08 089.

Pressekonferansen vil bli overført på internett (klikk her)

Plandokumentet og pressestoff vil være tilgjengelig på aktørenes nettsider og på www.ntp.dep.no fra kl. 10 samme dag.

NTP-arbeidet

Arbeidet med grunnlaget til Nasjonal transportplan 2018-2029 er delt inn i to faser: analyse- og strategifasen og planfasen. Transportetatene og Avinor presenterte en analyse- og strategirapport 25. februar 2015.

I plangrunnlaget, som skal overleveres statsråden, presenteres resultatet av arbeidet i planfasen.

Plangrunnlaget bygger på retningslinjer fra Samferdselsdepartementet. Nasjonal transportplan revideres hvert fjerde år og dette er femte gang planen fremmes. Regjeringen planlegger å legge fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan våren 2017. 

Siste nytt