Publisert: , Oppdatert:

Kurset folka som sørger for at alt oljevernmateriell er i god stand

De omtales som en del av bærebjelken i beredskapen vår, tilsynsmennene som til enhver tid sørger for at depotene er utstyrt med materiell som fungerer riktig. Nylig var de samlet ved Kystverkets Beredskapssenter i Horten.

Svein Sagfjæra fra Ørland depot (til venstre) var en av 16 engasjerte tilsynsmenn som også fikk trene seg på lapping av lenser.Her ser vi ham sammen med Atle Hallberg fra Stavanger Depot og Henning Vårdal fra Svalbard depot.

Kystverket har 16 oljeverndepoter fra nord til sør, og en depotstyrke på 170 personer og 16 tilsynsmenn. Sistnevnte sørger for godt vedlikehold av beredskapsmateriellet, og var samlet for kunnskapspåfyll sist uke.

‒ Vi tilsynsmenn får en liten sorgreaksjon når enkelte favorittaggregat forsvinner ut, og vi må starte på nytt med nye aggregater med mye moderne elektronikk, sier Svein Sagfjæra.

Med sin sorgreaksjon over et utdatert aggregat, beskriver han også engasjementet som preger tilsynsmennene. For i løpet av de siste årene er mye av oljevernutstyret byttet ut. Når aggregat og oljeopptakere går ut av porten, kommer nytt inn.

‒ De gamle aggregatene hadde mere sjel enn de nye, som nå er bedre med elektronikk og greier. Men vi takler det også, forsikrer Sagfjæra oss om.

Sikrer godt vedlikehold

Senioringeniør i Kystverket, Magne Berg, er ansvarlig for seminaret tilsynsmennene deltar i. Han har kun lovord om innsatsen deres;

‒ Dette er folka som sørger for at vi har det utstyret vi trenger ved øvelser og aksjoner, de gjør at vi kan være trygge på at depotene har godt vedlikeholdt materiell som til en hver tid skal være fullt ut operativt, sier senioringeniør Magne Berg i Kystverket.

Det er et vidt spekter av beredskapsmateriell som skal vedlikeholdes, derfor er det viktig å innarbeide gode rutiner som er like for alle depot. Det er grunnen til at tilsynsmennene samles.

Forum for erfaringsutveksling

Kystverkets Beredskapssenter gjennomfører hvert år et seminar hvor samtlige tilsynsmenn inviteres til en teoretisk og pratisk fagsamling med fokus på drift og av statens oljeverndepot.

Sagfjæra, som har ansvaret for Ørlandet Depot, ser gevinsten i å møte sine kolleger fra hele landet.

‒ Det er fint for oss å få påfyll og treffe de andre tilsynsmennene, og ha et forum hvor vi kan utveksle erfaringer med de aggregater og maskiner vi har på våre respektive depot, sier han.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Tilsynsmenn depot

 

 Her får tilsynsmenn fra nord til sør trent seg på å vedlikeholde oljelenser. Her viser Bjørn Paulsen fra Horten Oljeverndepot hvordan oljelenser repareres.

Som eksempel trekker tilsnynsmannen fra Ørland depot fram at det kan oppstå uregelmessigheter og avvik på forskjellig utstyr. Da er det fint å dele erfaringer med de andre tilsynsmennene.

‒ Det er tilsynsmenn som har lang fartstid og det er viktig at de deler sine erfaringer og problemer med de som har mindre fartstid, sier han, og legger til at andre kan sitte med løsninger på problemer andre har støtt på.

Viktig oppdatering

‒ Agendaen vår inneholder de områdene de må oppdateres på med ny kunnskap, enten på grunn av nyanskaffelser og/eller generell erfaringsutveksling for bruk og vedlikehold hos den enkelte tilsynsmann, sier Berg.

Han legger til at tilsynsmannseminar har vært gjennomført siden ”tidens morgen”, men av ulikt omfang. Tidligere har det vært avholdt et seminar over tre dager annen hvert år, nå gjennomføres det hvert år.

Dette har tilsynsmennene vært gjennom sist uke:

  • Vedlikehold av beredskapsmateriell.
  • Erfaringsutveksling tilknyttet vedlikehold og bruk av nytt/gammelt materiell.
  • Materiellregnskapssystem (MASYS) – lagerkontroll med mer.
  • Sveising av lenser (naturlig reparasjon etter øvelse).

 

Siste nytt