Publisert: , Oppdatert:

Statssekretæren vil lære mer om lostjenesten

Statssekretær Reynir Jóhannesson åpnet i dag Lostjenestens første driftsmøte. 26 fagpersoner sentrale i Norges lostjeneste er samlet for å jobbe med felles faglige utfordringer og muligheter for større samordning og effektivisering.

Statssekretæren berømmet tjenesten for et godt første driftsår, og uttrykket ønske om å komme enda nærmere inn på lostjenestens arbeidshverdag. Han vil i vår jobbe nært på utarbeidelsen av ny Stortingsmelding for sjøsikkerhet og beredskap. Samferdselsministeren og statssekretæren skal i sommer bruke 8-9 dager på en reise langs kysten. De gleder seg til å lære mer om den maritime hverdagen, for å kunne ta gode politiske beslutninger til beste for næringen.

I løpet av det to dager lange møtet, vil man komme inn på tema som forberedelsene til privatiseringen av tilbringertjenesten for los på sjø, kvalitetsarbeid, økonomiske rammer og rutiner, cruisesesongen 2016, bruken av farledsbevis, sertifikatstruktur, loseksaminering, dispensasjonsordningen, og losformidlingssjefens rolle versus losoldermann.

Losdirektør Erik Blom ser frem til et godt arbeidsmøte.
- Her er det både spennende tema på agendaen og stor takhøyde, så her får vi nok både gode diskusjoner og konstruktive resultater. 

Siste nytt