Publisert: , Oppdatert:

Vellykket KVU-verksted i Longyearbyen

Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for ny havneinfrastruktur for Longyearbyen. I den sammenheng inviterte Kystverket sentrale aktører og interessenter til verksted i Longyearbyen 3. og 4. februar 2015.

– En kartlegging av brukerbehovet er sentralt i en KVU. Verksted er et vanlig verktøy i KVU-arbeidet, der formålet er å samle deltakerne med god kunnskap om det aktuelle temaet, i dette tilfelle om utfordringer knyttet til sjøtransport, havnelogistikk og næringsutvikling på og i forbindelse med Svalbard. Siden vi antok at mange av interessentene allerede var samlet i Longyearbyen i forbindelse med næringslivsseminaret «Slå på lyset», valgte vi å arrangere verkstedet nærmest som en forlengelse av dette, slik at tilreisende ved å forlenge oppholdet med en dag kunne delta på begge deler, forteller Kystverkets prosjektleder Thor Vartdal.

KVU-arbeidet skjer i nært samarbeid med Longyearbyen lokalstyre og lokale interessenter, og i forståelse for det arbeidet som allerede er nedlagt i utarbeidingen av en strategisk havneplan for Longyearbyen. Oppmerksomheten i KVU-arbeidet vil primært være rettet inn mot kapasitet og infrastruktur for å motta skip, samt håndtere gods og passasjerer.

– Ikke desto mindre vil den rådende situasjonen på Svalbard, med nedskalering av kullvirksomhet og diskusjoner rundt nytt næringsgrunnlag, være viktige premiss for den løsning som skal velges. Innspill fra verkstedet utgjør en viktig del av grunnlaget for vurdering av situasjon, behov, mål og aktuelle konsepter, forteller Vartdal.

Verkstedet ble arrangert med en kombinasjon av plenumsforedrag, gruppearbeid og diskusjoner. Om lag 35 personer deltok på verkstedet, fra så vel cruise og reiselivsnæringen som forskning, fiskeri og lokale myndigheter. Som bildene viser var det god stemning og stort engasjement.

Siste nytt