Publisert: , Oppdatert:
- Esben Prytz

Høring: Forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden i Steigen kommune, Nordland fylke

Kystverket har utarbeidet en midlertidig forskrift for midlertidig stenging av deler av farleden i Grøtøysund, i forbindelse med Kystverkets utbyggingsprosjekt Gjennomseiling Grøtøyleden, Steigen kommune, Nordland fylke.

Det bes om at eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 9. september 2016.

Det vil bli avholdt et høringsmøte i Bodø den 6. september 2016. I høringsmøte vil det bli gitt nærmere og mer oppdatert informasjon om oppstartstid og varighet. For påmelding kontakt Esben Prytz på e-post esben.prytz@kystverket.no eller på telefon 76 06 96 50. Frist for påmelding er 24. august 2016.

Eventuelle merknader til forslaget kan sendes Kystverket per post til Kystverket, serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no. Merk med Kystverkets ref: 2016/4174.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Esben Prytz.

Høringsdokumenter:

Siste nytt