Publisert: , Oppdatert:

Samarbeid om helikopter

Politiet og Kystverket har signert en avtale som gjør at Politiet kan benytte seg av Kystverkets loshelikoptertjeneste i en nødsituasjon.

Kystverket benytter helikopter til å frakte loser til å fra de største fartøyene. Nå kan Politiet benytte seg av etatens helikopterressurser i tilfeller der det gjelder liv og helse.

Med denne avtalen får politiet tilgjengelig helikopterressurser på Vestlandet (Bergen) og i Nord-Norge (Hammerfest). Kystverkets helikoptre er i beredskap 24/7 og avtalen skal gjøre ressursen lett tilgjengelig for politiet.

Kystverkets helikoptertjeneste frakter loser til og fra losoppdrag på spesielt store fartøy. Politiet kan gjennom avtalen rekvirere disse ved fare for liv og helse.

Kystverket har vært opptatt av at eventuelle merutgifter ikke skal belastes næringen, men dekkes av politiet.

– Det er fint å kunne bidra til en bedre helhetlig beredskap offentlige etater imellom, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Siste nytt