Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Inviterer til leverandørkonferanse for nytt kystverkfartøy

Kystverket har nå ute anskaffelse av nytt multifunksjonelt fartøy på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Onsdag 25. mai arrangeres leverandørkonferanse i Ålesund. 

Kystverket skal i gang med anskaffes et nytt multifunksjonelt fartøy, med levering i løpet av 2018. Det blir det fjerde fartøyet i henhold til fartøyfornyingsplanen. Tidligere er OV ”Utvær” og OV ”Skomvær” levert, mens OV ”Bøkfjord” blir overelevert Kystverket nå i august. 

Anskaffelsen som står på trappene omfatter også opsjon til ytterligere ett fartøy – med sannsynlig levering i 2019.

Kystverket Rederi har til intensjon å bygge lav- eller nullutslippsfartøy, i tråd med føringene som er gitt oss fra Samferdselsdepartementet. Dette er noe som vil bli lagt vekt på under konkurransen.

Oppdragsgiver vil stå fritt til å benytte seg av opsjon.

Leverandøren skal forestå design og bygging av fartøyet.

I første omgang vil det bli avholdt en leverandørkonferanse. Denne blir holdt i Ålesund, den 25. mai 2016.  Interesserte leverandører som ønsker å delta bes å melde sin interesse til tove.strommen@kystverket.no innen 23. mai.

Siste nytt