Publisert: , Oppdatert:
- Hilde Andresen

Kulturminnevern versus teknologisk utvikling og modernisering

Oksøyseminaret tar opp problemstillinger i spenningsfeltet mellom kulturminnevern og teknologisk utvikling og modernisering, og er en viktig møteplass for Kystverkmusea og for Kystverket.

Årets utgave av Oksøyseminaret ble arrangert i begynnelsen av uke 19, og i år var også vernemyndighetene representert på samlingen. 

Årets seminar hadde, som i fjor, Oksøy fyr som sentral deltaker, i og med at et viktig tema var kvikksølvsanering. Oksøy er en pilot for å finne løsninger som ivaretar både kulturminnevern og miljøhensyn.

På fjorårets seminar ble det bestemt at det på seminaret i 2016 skulle legges frem en konkret plan for fjerning av kvikksølvet på Oksøy. Det har vært god fremdrift i arbeidet – tiltak blir satt i verk allerede i juni i år. Planleggingen av dette arbeidet har gitt et solid grunnlag for å finne gode løsninger også på de andre fyrene der det fremdeles er kvikksølv.

Et annet sentralt tema på årets seminar var utfordringene for kulturminnevernet i forbindelse med moderniseringen av farledene, der gamle lykter blir skiftet ut eller fjernet. Spørsmål som ble drøftet på seminaret var hvordan vi skal greie å få dokumentert alt som kan være interessant å vite for fremtiden, og hva som skal gjøres med det som blir overflødig som aktive navigasjonsinnretninger. Det ble presisert at det er viktig å ha noen felles retningslinjer å forholde seg til, og disse skal nå utarbeides.

Siste nytt