Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Ny oversikt over miljøvennlige skip i SafeSeaNet

Nå kan havner se fartøyers ESI score i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Dette gir havner som har tatt i bruk miljøskipsindeksen ESI lettere oversikt over hvilke fartøy som skal ha miljørabatt ved anløp.

‒ Siden vi likevel laster inn ESI scorene jevnlig for eget bruk, har vi valgt å gjøre dette tilgjengelig i anløpsmeldinger i SafeSeaNet. Dette er informasjon som flere havner har etterlyst, opplyser seniorrådgiver Harald Borgø i Kystverket.

Fartøyets ESI score ble gjort tilgjengelig for havnene i SafeSeaNet i april. Dersom fartøyet er registrert med ESI score, vil informasjon om det ligge i en egen rubrikk i fartøyets anløpsmelding.

Fire ganger i året laster Kystverket ned en oversikt over miljøvennlige fartøy som er registrert med ESI score fra den offisielle databasen Environmental Ship Index (ESI). Oversikten lastes deretter inn i SafeSeaNet Norway, slik at meldingssystemet er oppdatert til enhver tid.

Tall fra SafeSeaNet Norway viser at det fra 1. april 2016 er registrert 4600 fartøy med ESI score. Av disse er det 2200 fartøy som har en score på over 25 poeng, mens nærmere 190 fartøy har en score på 50 poeng.

Norske havner har ulike kriterier for tildeling av miljørabatt, men de fleste gir miljørabatter til fartøy som er registrert med en score på 25 poeng og oppover. 

I følge ESIs database er det i dag 45 havner, organisasjoner og andre aktører som er med i ordningen som tildeler miljørabatt til fartøy som registrerer seg i miljøskipsindeksen ESI. Åtte norske havner er i følge ESIs database med i ordningen.

Kystverket tok i bruk miljøskipsindeksen ESI i 2015, og gir rabatt i losberedskapsavgift til fartøy som er registrert med minst 50 poeng ESI score. 

Siste nytt