Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Ny radar er etablert på Melkøya

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Kystverket har satt opp en radar på Melkøya som kontinuerlig skal sende radarbilder av innseilingen til Hammerfest og Melkøya til sjøtrafikksentralen i Vardø. Radaren gir sentralen enda bedre overvåking i området.

 ‒ Vi er veldig fornøyd med å få radaren på plass. Radarbilder er den sikreste og mest effektive måten å overvåke trafikken på. Nå ser vi alt i farvannet, også mindre fartøy som ikke har AIS, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø sjøtrafikksentral.

Dette er første gang sjøtrafikksentralen i Vardø får integrerte radarbilder i sitt overvåkingssystem. Tidligere er innseilingen til Melkøya overvåket ved hjelp av identifikasjonssystemet AIS og Forsvarets radarkjede.

Den 15 meter høye radaren dekker innseilingen fra Akkarfjordnæringen losmerke og inn til Hammerfest havn. Dette er et område på 24 nautiske mil, eller rundt 44 kilometer.

Stort tjenesteområde

Utover overvåking av all tankskip- og annen risikotrafikk langs norskekysten og havområdene rundt Svalbard, overvåker og regulerer sjøtrafikksentralen i Vardø i tillegg innseilingen til Hammerfest havn, Statoils gassterminal på Melkøya og trafikk til og fra forsyningsbaser i området.

I 2014 ble det registrert 12 600 skipspasseringer i sjøtrafikksentralens tjenesteområde ved Hammerfest.

‒ Vi overvåker blant annet trafikk til og fra Goliatfeltet, som nylig ble åpnet. Vi ser at byggeaktiviteter i forbindelse med feltet har ført til en økning i trafikken til og fra området, og vi forventer at statistikken vår for 2015 vil gjenspeile det, sier Sveinungsen.

Vellykket testing

Radaren ble satt opp på Melkøya i slutten av april, mens formell testing av anlegget ble gjennomført 3. mai. Da ble også overføringen av data mellom radar og sjøtrafikksentralen i Vardø testet.

‒ Under testing fikk vi inn et mindre objekt som vi ikke kunne se med det blotte øyet. Ved hjelp av kikkert oppdaget vi at radaren hadde fanget opp mindre blåser i farvannet. Det bekrefter at radaren gir veldig god dekning, sier senioringeniør Richard Aase i Kystverket. Også gassanlegget på Statoil Melkøya vil motta radardata fra Kystverkets nye radar.

‒ Vi kommer til å levere radarbilder Statoil Melkøya som kan avdekke mulig uønsket trafikk inne i sikkerhetssonen som er satt opp for gasstankertrafikken, opplyser Aase.

Får nye tekniske systemer

Etablering av radar ved Hammerfest er et ledd i fornyingsarbeidet som nå pågår ved sjøtrafikksentralen i Vardø.

Til høsten skal sentralen gjennom en komplett teknisk oppgradering, noe som inkluderer etablering av helt nytt overvåkingssystem. 

Fakta

  • Radarantennen er 21 fot (6,4 meter) i bredde og sitter på en 15 meter høy radarmast.
  • Radarantennen er plassert 57 meter over havet inne på området til Statoil Melkøya.
  • Sjøtrafikksentralens myndighetsoppgaver tar utgangspunkt i Sjøtrafikkforskriften, og fra 1. oktober 2015 ble tjenesteområdet til Vardø sjøtrafikksentral utvidet i en forskriftsendring. Endringen innførte lytteplikt for alle fartøy over 24 meter i farvannet utenfor Hammerfest, og plikt om å innhente tillatelse for innseiling i sjøtrafikksentralens tjenesteområde for alle fartøy med farlig/forurensende og alle fartøy over 100 meter.

Les mer om sjøtrafikksentraltjenesten

Last ned bilder fra sjøtrafikksentraltjenesten

Siste nytt