Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Seilte gjennom virtuell skipstunnel

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Som en del av Kystverkets forprosjekt for Stad skipstunnel, har to erfarne skipsførere og loser denne uka seilt modellerte fartøy gjennom Stad skipstunnel i simulator.

‒ Vi tester muligheten for å gjennomføre sikker seilas med dimensjonerte fartøy under dårlige værforhold. Erfaringer fra simulatoren vil gi svar på om planer for fendring, belysning, entrings- og ledekonstruksjoner og navigasjonsmerking stemmer overrens med virkeligheten, opplyser Kystverkets prosjektleder for forprosjektet til Stad skipstunnel, Terje Andreassen. 

Skipstunnelen er modellert etter målene og dimensjonene som er planlagt, mens skipsmodeller er modellert etter fartøy som er dimensjonert for å passere gjennom skipstunnelen. Konkret var det modell etter hurtigruteskipet MS ”Midnatsol” og et fraktefartøy på 150 meter som ble brukt i simulatoren.

Realistiske testforhold

I simulatoren har fartøyene navigert under realistiske forhold i lys og mørke. Navigatørene har seilt i ulike værforhold, og med ytre påvirkninger som bølger, strøm og vind.

Simulatortesting gir mulighet for å teste ut seilas med realistiske skipsmodeller som er modellert med tilsvarende skrog, manøvreringsegenskaper og motorkraft som i virkeligheten, og under realistiske forhold som stemmer overrens med sjøkart og værforhold. Simuleringen ble gjennomført ved Force Technology i København.

‒ Vi har fått gjort veldig virkelighetsnære simuleringer, som har stor verdi for forprosjektet, sier Andreassen. 

‒ Med god hjelp fra to erfarne kapteiner og loser har vi fått svar på hvordan det er å seile med hurtigruten og et frakteskip gjennom skipstunnelen i ulike værforhold. Det er litt trangt, men det fungerer å seile et 23 meter bredt fartøy gjennom skipstunnelen slik den er prosjektert i dag.

‒ En spesiell opplevelse

Statslos Hans Lennart Sævik, som til daglig er stasjonert ved Kystverkets losstasjon i Ålesund, var en av losene som deltok under simulatorseilasen. Etter 18 år som rådgiver om bord i fartøy er han godt kjent med utfordringene som de sjøfarende møter på Stad.

‒ De som kjenner til Stad har stor respekt på området, fordi de vet hva de kan møte der. Er det dårlig vær må du tenke deg godt om for hvilken rute du skal ta for ikke å få skade på båt og last, sier Sævik.

Statslosen beskriver det å seile gjennom skipstunnelen som en spesiell opplevelse.

‒ Å seile gjennom et fjell er noe jeg aldri før har gjort. Det var utfordrende, og jeg kjente at hjertet slo litt ekstra fort da vi begynte å nærme oss inngangen. Det var en positiv opplevelse å komme gjennom, forteller Sævik.

Kapteiner fra Hurtigruten og NorthSea Container Line (NCL) har ført de modellerte fartøyene gjennom skipstunnelen.

Hurtigrutekaptein Arne Ernstsen er positiv til tankene om en skiptunnel som tar både folk og gods sikkert forbi Stad – spesielt under dårlige værforhold

– Det vil bety alt at vi kan ferdes trygt gjennom en skipstunnel når det blåser storm rundt Stad. Du kan ha det behagelig og sikkert, og passasjerer og last kan komme trygt frem til neste havn – uavhengig av vær, sier Ernstsen.

Erfaringer fra simulatortesting vil inngå i en endelig rapport som skal oversendes Samferdselsdepartementet våren 2017. Forprosjektet, og etterfølgende kvalitetssikring KS2, legger grunnlaget for videre behandling i Stortinget.

Fakta

Kystverkets planstatus

 • Utarbeider på oppdrag fra Samferdselsdepartementet forprosjekt, reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for Stad skipstunnel. Jobber også videre med et driftskonsept og gevinstrealiseringsplan for Stad skipstunnel basert på forundersøkelser som ble ferdigstilt i 2014. Endelige rapporter skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.
 • I forprosjektet inngår det et teknisk forprosjekt som skal ferdigstilles innen september 2016. Så langt er det foretatt miljø- og geotekniske undersøkelser og gjennomført befaringer ved tunellområdet. Numerisk analyse og test tank forsøk skal gjennomføres i løpet av sommeren.
 • Forprosjektet, og etterfølgende kvalitetssikring KS2, legger grunnlaget for videre behandling i Stortinget med hensyn til endelig finansiering og gjennomføring.
 • Stortinget har i siste periode av Nasjonal transportplan 2014-2023 satt av en milliard kroner til Stad skipstunnel. I fagetatenes plangrunnlag til NTP 2018-29 ligger prosjektet inne på  høy ramme.

Dimensjoner

 • Dimensjonen til Stad skipstunnel blir sammenlignet med en lang fjellhall, eller vegtunnel med ekstra stort tverrsnitt.
 • Avhengig av trafikkmodell, vil det kunne passere mellom 70 og 120 fartøy i døgnet gjennom skipstunnelen. Aktuelle fartøy er passasjertrafikk som hurtigruten, hurtigbåter og mindre cruiseskip, samt lasteskip og godstrafikk, og motordrevne fritidsbåter.
 • Et skissert driftskonsept foreslår at Kystverkets sjøtrafikksentraltjeneste vil føre tilsyn med skipstrafikken som går ved og gjennom skipstunnelen. Skipstunnelen vil være merket og opplyst, og ha ulike sikkerhets- og varslingssystemer, tilsvarende som i en vegtunnel.

Virkninger

 • Reduserer risikoen for skipsulykker og styrker sjøsikkerheten ved Stad. • Reduserer ventetid og gir økt effektivitet for sjøtransport av folk og gods.
 • Mer forutsigbar sjøtransport forbi Stad vil medføre drivstoffbesparelser og mindre avgasser fra fartøy.
 • Effektiv trafikkstyring med ”slot” tider, tilsvarende som for flytrafikk, bidrar til å styrke miljøvennlig sjøtransport.

 

Virkninger

 • Skipstunnelen reduserer risikoen for skipsulykker og styrker sjøsikkerheten ved Stad.
 • Reduserer ventetid og gir økt effektivitet for sjøtransport av folk og gods.
 • Mer forutsigbar transport forbi Stad vil medføre drivstoffbesparelser og mindre avgasser fra fartøy.
 • Effektiv trafikkstyring med ”slot” tider, tilsvarende som for flytrafikk, bidrar til å styrke miljøvennlig sjøtransport.

Nøkkeltall

 • Lengde: 1700 meter.
 • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter.
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter.
 • Areal på tverrsnitt: 1625 m2.
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.
 • Estimert byggetid: Ca. 3-4 år
 • Estimert byggekostnad: Ca. 2,3 milliard kroner

Siste nytt