Publisert: , Oppdatert:

Vil bekjempe oljeutslipp med vann

Kan vann erstatte kjemiske midler ved et oljeutslipp? Svaret er nærmere etter tester utført ved Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten.

Karl Fjelde Nevland justerer en lense. NTNU-studenten har øynene festet på innretningen som nærmest freser seg vei gjennom bassenget, så skumspruten står av vann og mørk olje. Kystverkets Hanne Solem Holt og Stein Erik Sørstrøm fra Sintef følger konsentrert med.

Vi befinner oss i det Nasjonale senteret for testing av oljevernutstyr i Horten, anlegget som Kystverket oppgraderte i 2015. Her får vi se en ny teknologisk løsning som kan ha betydning for fremtidens oljevernberedskap. Løsningen er et av prosjektene Oljevern 2015 byr på, som følge av at Kystverket og Nofo har invitert norske og internasjonale selskaper til å komme med forslag til ny eller forbedret oljevernteknologi.

Les om Oljevern 2015-prosjektene her.

Det ligger år med arbeid bak de 20 sekundene vi ser farkosten bane seg vei i. Riggen fosser fram i en del av det 30 meter lange bassenget. Arbeidet bak dette vet Sørstrøm det meste om. Studenten Karl Fjelde Nevland representerer studenter ved Entreprenørskolen til NTNU, som har gjort en betydelig jobb det siste året.

Ser nye utstyrsmuligheter

Hanne Solem Holt (bildet) er Kystverkets senioringeniør som bidrar til at de får testet en ny innovativ løsning; mekanisk dispergering.Hanne Solem Holt

‒  Kystverket har ikke dispergeringsutstyr i vår beredskap i dag, men det er spennende å se nye utstyrsmuligheter, sier Holt.

Riggen i aluminium som freser fram og tilbake er utstyrt med høytrykksdyser. Gjennom disse spyles vann ut for å få et oljeflak til å dele seg opp til mindre dråper. Disse er så små at de blir værende i vannmassene – og kan brytes ned av bakterier. Metoden er stort sett brukt av offshore-aktører, som da benytter kjemiske midler. Her er det vann som erstatter kjemikalier, og skal gi den samme effekten.

Her kan du lese hva Oljevern 2015 handler om.

Innhenter viktig informasjon

Sørstrøm fra Sintef er patentinnehaver og oppfinner, og forklarer hva vi ser.

‒  Dette er den mest virkelighetsnære testen vi har gjort med denne riggen. Tidligere er den testet med olje i mindre skala hos SINTEF og større skala, men uten olje hos Marintek. Dette er viktig for at vi skal få alt vi trenger av informasjon – for å nå det endelige svaret. Vi nærmer oss nå, tror Sørstrøm.

‒  Utfordringen er å få høy nok energi der vannstrålen treffer oljeflaket. For å dekke et flak må du ha mange vannstråler. Nå har vi testet hvor stor avstand mellom strålene vi kan ha og hvor fort vi kan kjøre over, sier han.

Nytteverdi i realistiske tester

Resultatene fra testene i Horten vil Sørstrøm og kollegaene bruke til å justere løsningen. Systemet skal deretter gjennom en endelig verifikasjon i realistiske sjøforhold. 

‒  Det er ikke uvanlig at testene her fører til endringer og justeringer. Det er også noe av målet med å leie tid her for å få gjennomført realistiske tester, sier Holt.

Se video her: (saken fortsetter under bildet)

dispergering

Målet til Sørstrøm er at arbeidet skal resultere i en løsning som gir større operasjonsvindu og enklere logistikk sammenlignet med for eksempel kjemisk dispergering.  

‒  Dette kan bli en metode som kan benyttes også en stund etter et utslipp. Lykkes vi med konseptet, vil vi redusere logistikkutfordringene vi ser ved kjemisk dispergering. Metoden vår krever kun tilgang på vann, sier Sørstrøm.

Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) finansierer testene vi er vitne til. Derfor er også deres FoU-rådgiver, Hans V. Jensen, til stede i hallen. Kystverket bidrar med personell og testfasiliteter, mens studenter fra NTNUs Entreprenørskole har jobbet inn mot markedet og laget forretningsplan.

Kartla markedet

‒  Vi har undersøkt kommersialiseringspotensialet, og jobbet for at det er samsvar mellom produktet vi utvikler og hva kunden vil ha, sier Nevland.tre på brua

Han forteller om kartleggingen av markedet på verdensbasis, som preges av mange aktører, men lite statistikk og kontroll på segmentet.

‒  Vi erfarte mye magefølelse bak beslutningsgrunnlaget hos flere innkjøpere av oljevernutstyr, men har funnet fram til potensielle konkurrenter, leverandører og globale bransjenettverk, sier Nevland.

Bilde: Her diskuterer Kystverkets Hanne Solem Holt, Stein Erik Sørstrøm fra SINTEF og Hans V. Jensen fra NOFO testresultatene.

Fakta

Oljevern 2015:

Programmet Oljevern 2015 er etablert for å stimulere industrien til innsats for å få fram nye produkter og løsninger som kan dekke Kystverkets og NOFOs fremtidige operative behov. Dette kan gjøres ved å utvikle ny teknologi, eller også ved å kombinere ny teknologi med kjente løsninger til bruk i nye anvendelser eller operasjoner. Som et nytt fokusområde lagt til i dette programmet er de utfordringer som olje- og gassvirksomheten kan møte på norsk kontinentalsokkel når aktivitetene utføres stadig lenger nord.

ChemFree er et av 19 prosjekter som er i Oljevern 2015:

  • ChemFree utnytter naturens egen biologiske metode for å bekjempe oljeutslipp.
  • Prototypen består av en høytrykkspumpe som pumper sjøvann inn til en flytende rigg med vanndyser. Vanndysene spruter vann med høy energi på oljeutslippet. Oljen knuses i små nok partikler, slik at de ikke flyter opp igjen (20-40µm).
  • Dermed kan naturlige bakterier i havet effektivt bryte ned oljen.
  • Dersom metoden virker i operasjonell skala kan ChemFree bidra til å redusere bruk av kjemikalier, som brukes ved dispergering i dag.
  • Denne ChemFree-prototypen kan slepes over oljesølet fra et fartøy, i tillegg kan den kombineres med lenser for å lede oljen inn mot behandlingsområdet.
  • På sikt er målet at den skal kunne fjernstyres for operasjoner i trange og isfylte farvann.
  • Stein Erik Sørstrøm fra Sintef er patentinnehaver og oppfinner av teknologien og prosjektleder.
  • Studentgruppen fra NTNU Entreprenørskole består av tre studenter med ulike fagfelt:
  • Nina Heir (Arkitekt), Anette Gjerde Andersen (Bioteknologi) og Karl Fjelde Nevland (Maskiningeniør strømningsteknikk)

Siste nytt